อัตราค่าบริการ

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส
และทำให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟัน
ที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการและมาตรฐานการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบโลหะ,การจัดฟันแบบ 2 ชั้น (AOSC),
การจัดฟันแบบ DAMON,การจัดฟันเซรามิค,
หรือการจัดฟันแบบใส เราก็พร้อมให้บริการ

ทันตกรรมทั่วไป

เอ็กซเรย์

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

X-Ray ฟิล์มเล็ก

Film

150

X-Ray Cephalometric

Film

500

X-Ray Panoramic

Film

500

ถอนฟัน

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

ถอนฟันน้ำนม

ซี่

400

ถอนฟันแท้

ซี่

700-1000

ขูดหินปูน

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

ขูดหินปูน

ครั้ง

800-1200

เกลารากฟัน

ซี่

300

ขูดหินปูน Airflow

ครั้ง

1900

อุดฟัน

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

อุดฟัน ชั่วคราว

ด้าน

300

อุดฟัน สีเหมือนฟัน

ด้าน

500

อุดฟัน Amalgam

ด้าน

400

อุดปิดช่องว่าง

ด้าน

1500-2000

ใส่ยาชาร่วมการอุดฟัน

ด้าน

100

เพิ่ม Dycal กรณี ผุลึก

ด้าน

100

ทันตกรรมจัดฟัน

เอ็กซเรย์-พิมพ์ปาก

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

พิมพ์แบบจำลองฟัน

Case

350(โปรโมชั่น ลดจาก 700)

X-Ray เพื่อการจัดฟัน

2 Films

1000

ราคาจัดฟัน แบบโลหะ (ธรรมดา)

รูปแบบ

ค่าใช้จ่าย(บาท)

แบบที่ 1 : 38000

1000 x 2 เดือน
1500 x 24 เดือน

แบบที่ 2 : 39000

1500 x 6 เดือน
1000 x 30 เดือน

แบบที่ 3 : 35000

35000(ชำระครั้งเดียว)

ราคาจัดฟัน AOS

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

รวมค่ารักษา

Case

42000

ติดเครื่องมือจัดฟัน

ด้าน

3000

ปรับเครื่องมือ ครั้งที่ 3-26

Visit

1500

ราคาจัดฟัน Ceramic

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

รวมค่ารักษา

Case

49000

ติดเครื่องมือจัดฟัน

ด้าน

5000

ปรับเครื่องมือ ครั้งที่ 3-28

Visit

1500

ราคาจัดฟัน Damon

DAMON Q

หน่วย

ค่ารักษา

รวมค่ารักษา

Case

65000

ติดเครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1 - 2

Arch

15000

ปรับเครื่องมือ x14 ครั้ง

Visit

2500

DAMON CLEAR

หน่วย

ค่ารักษา

รวมค่ารักษา

Case

67000

ติดเครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1 - 2

Arch

16000

ปรับเครื่องมือ x14 ครั้ง

Visit

2500

อื่นๆ

อื่นๆ

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

จัดฟันแบบ Clear Aligner

ชุด

12000

ปัก Mini - Screw

ชิ้น

5000

Retainer คงสภาพฟัน

ชิ้น

1500

ฟันปลอมบน Retainer

ซี่

500

อุปกรณ์ยกการสบฟัน
Bite turbo/Raise bite

ครั้ง

500

Night Guard

ชิ้น

4000

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

ถอนฟันคุด

ซี่

800-1500

ผ่าฟันคุด

ซี่

2500-3500

ผ่าฟันฝัง

ซี่

5500-7500

Frenectomy

ด้าน

3500-4000

ตัดไหม

Case

100

เพลทขยายขากรรไกร+พิมพ์ฟัน

ชิ้น

5000

ตัดเหงือก

ซี่

2500-3500

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

รักษารากฟัน

ซี่

7500-11500

Emergency Pulp Treatment

ซี่

1000

รักษารากฟัน : ฟันหน้า

ซี่

7500

รักษารากฟัน : ฟันกรามน้อย

ซี่

9500

รักษารากฟัน : ฟันกรามใหญ่

ซี่

11500

รักษารากฟันหน้า มีค่ารักษาเพิ่ม

ซี่

1000

*หมายเหตุ ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังจากการรักษารากฟัน

ซี่

2000

รากฟันเทียม

Implant Fixture

ซี่

40000-70000

Dental Implant Crown

ซี่

7500-20000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

เคลือบฟลูออไรด์

ครั้ง

300

ขูดหินปูน

ครั้ง

800-1200

เคลือบหลุมร่องฟัน

ซี่

400

PRR (การบูรณะด้วยเรซิน)

ซี่

400-500

Veneer

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

Composite Veneer

ซี่

2500

Ceramic Veneer (Porcelain Veneer)

ซี่

8000-15000

ทันตกรรมบดเคี้ยว

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

Soft Splint

ชิ้น

2000-3000

Hard Splint

ชิ้น

4000

ฟันปลอมถอดได้

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

ฟันเทียมทั้งปากฐานอะคริลิค

Arch

15000

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิค (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่

ชิ้น

2000-3000

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิค (TP) เพิ่มฟันซี่ละ

ซี่

400

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (RPD)

ชิ้น

8000

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (RPD) เพิ่มฟันซี่ละ

ซี่

400

ฟันเทียมแบบยืดหยุ่น

ชิ้น

4000-6000

Reline เสริมฐานฟันเทียม

ชิ้น

1000

Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียม

ชิ้น

3000

ซ่อมฟันปลอม

ชิ้น

1500-2000

ฟันปลอมติดแน่น (ครอบฟัน)

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

ปักเดือยฟัน (Post & Core)

ซี่

3500-5000

ก่อแกนฟัน (Core Build-up)

ซี่

2000-2500

Full Metal Crown : Non-precious

ซี่

10000

Full Metal Crown : Semi-Precious

ซี่

12000

Full Metal Crown : Palladium

ซี่

14000

Full Metal Crown : High Precious

ซี่

18000-20000

PFM Crown : Non-precious

ซี่

10000

PFM Crown : Palladium

ซี่

12000

PFM Crown : Semi-Precious

ซี่

14000

PFM Crown : High Precious

ซี่

18000-20000

All Ceramic Crown : Empress

ซี่

13000-15000

All Ceramic Crown : Procera , Zirconia

ซี่

15000

Inlays / Onlays (Empress)

ซี่

8000

สะพานฟัน (Bridge)

ซี่

10000-15000

รื้อครอบฟัน สะพานฟัน Post & Core

ซี่

1000

ใส่ครอบฟันชั่วคราว

ซี่

1000

ยึดครอบฟันชั่วคราว

ซี่

500

ยึดครอบฟันถาวร

ซี่

1000

สินค้าขายหน้าเคาเตอร์

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

น้ำยาบ้วนปาก C-20

ขวด

100

น้ำยาบ้วนปาก Phos Flus

ขวด

180

ยาสีฟัน Demtium กลิ่นเลม่อน 100g

หลอด

180

ยาสีฟัน Demtium กลิ่นเลม่อน 25g

หลอด

60

ยาสีฟัน Demtium กลิ่นมิ้น

หลอด

180

ยาสีฟัน Demtium กลิ่นแอปเปิ้ล

หลอด

180

ยาสีฟัน Autho DENTEX สีม่วง

หลอด

180

ยาสีฟัน Autho Pro กลิ่นแอปเปิ้ล

หลอด

180

แปรงสีฟัน

ด้าม

70

แปรงซอกฟัน 3 M

แผง

190

แปรงซอกฟัน Colgate

แผง

120

แปรงซอกฟัน ธรรมดา

แผง

40

ไหมขัดฟัน

ชิ้น

60

ไหมนำร่อง Floss Theaders

แผง

90

ไหม 3 ขั้นตอน Supream Floss

แผง

250

Wax ขี้ผึ้ง

กล่อง

60

Floss threader

แผง

100

ยางเกี่ยว Rabbit 3.5 oz. 3/16 สีใส

ซอง

100

ยางเกี่ยว Rabbit 3.5 oz. 3/16 สีสัน

ซอง

100

ยางเกี่ยว Chipmunk 3.5 oz. 1/8 สีใส

ซอง

100

ยางเกี่ยว Chipmunk 3.5 oz. 1/8 สีสัน

ซอง

100

ยางเกี่ยว Fox 3.5 oz. 1/4 สีใส

ซอง

100

ยางเกี่ยว Fox 3.5 oz. 1/4 สีสัน

ซอง

100

ยางเกี่ยว Penguin 3.5 Oz. 5/16 สีใส

ซอง

100

ยางเกี่ยว Penguin 3.5 Oz. 5/16 สีสัน

ซอง

100

ยางเกี่ยว 4.5 Oz. 1/4 สีสัน

ซอง

100

ยางเกี่ยว 4.5 Oz. 5/16 สีสัน

ซอง

100

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

รายการ

หน่วย

ค่ารักษา

แบบ Cool Light

ครั้ง

3000

แบบ Opalescence

ครั้ง

6900

ฟอกสีฟัน home bleaching (โปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ - 31 ธ.ค. 65) *มีจำนวนจำกัด

ครั้ง

3000 (ปกติ 5000)

Tray

คู่

2000

*ราคาอัพเดทวันที่ 16/11/2563