จัดฟันแบบใส (Invisalign)

จัดฟันแบบใส Invisalign
จัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นการจัดฟันที่ดารา อินฟลูเอนเซอร์ นักธุรกิจ ที่ต้องใช้หน้าตา หรือความน่าเชื่อถือ จะนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากความโปร่งใสของอุปกรณ์ มาช่วยปรับการเรียงตัวของฟันที่ไม่มีเหล็กมาให้เห็นนั่นเอง โดยเน้นภาพลักษณ์ความสวยงามเป็นหลัก อีกทั้งยังสามารถถอด-ใส่ได้ และดูแลรักษาง่ายด้วย    
จัดฟันแบบใส (Invisalign) เป็นการจัดฟันที่ดารา อินฟลูเอนเซอร์ นักธุรกิจ ที่ต้องใช้หน้าตา หรือความน่าเชื่อถือ จะนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากความโปร่งใสของอุปกรณ์ มาช่วยปรับการเรียงตัวของฟันที่ไม่มีเหล็กมาให้เห็นนั่นเอง โดยเน้นภาพลักษณ์ความสวยงามเป็นหลัก อีกทั้งยังสามารถถอด-ใส่ได้ และดูแลรักษาง่ายด้วย  
จัดฟันแบบใส Invisalign
การจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบชนิดที่ถอดได้ วัสดุทำมาจากพลาสติกสีใสโปร่งแสง ที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลออกมาแบบวิดีโอสามมิติ ด้วยเครื่อง iTero จะมีความละเอียดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของคนไข้เลย วิธีแบบนี้จะสามารถวางแผน และเห็นภาพการเคลื่อนของฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลย ในขณะเดียวกันคนไข้เองก็สามารถออกแบบฟันของตัวเองได้ด้วย
การจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบชนิดที่ถอดได้ วัสดุทำมาจากพลาสติกสีใสโปร่งแสง ที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลออกมาแบบวิดีโอสามมิติ ด้วยเครื่อง iTero จะมีความละเอียดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของคนไข้เลย วิธีแบบนี้จะสามารถวางแผน และเห็นภาพการเคลื่อนของฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลย ในขณะเดียวกันคนไข้เองก็สามารถออกแบบฟันของตัวเองได้ด้วย
จัดฟันแบบใส
Invisalign มีลักษณะเป็นถาดพลาสติกใสที่พิมพ์มาจากช่องปากของผู้ที่ทำการจัดฟันในอุปกรณ์จัดฟันใสนี้ก็จะแตกเป็นอีกหลายชุดให้เลือกตามสภาพฟันของแต่ละคน

นอกจากนี้ตัวเครื่องมือสามารถส่งผ่านแรงชนิดเบาแบบต่อเนื่อง (light continues force) ทำให้การเคลื่อนฟันเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยแรงจากเครื่องมือจะส่งผ่านตัว attachment หรือปุ่มบนฟัน ที่จะคอยควบคุมทิศการเคลื่อนฟันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่คาดคะเนได้
Invisalign มีลักษณะเป็นถาดพลาสติกใสที่พิมพ์มาจากช่องปากของผู้ที่ทำการจัดฟันในอุปกรณ์จัดฟันใสนี้ก็จะแตกเป็นอีกหลายชุดให้เลือกตามสภาพฟันของแต่ละคน

นอกจากนี้ตัวเครื่องมือสามารถส่งผ่านแรงชนิดเบาแบบต่อเนื่อง (light continues force) ทำให้การเคลื่อนฟันเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยแรงจากเครื่องมือจะส่งผ่านตัว attachment หรือปุ่มบนฟัน ที่จะคอยควบคุมทิศการเคลื่อนฟันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่คาดคะเนได้

การจัดฟันแบบใส (Invisalign) มีทั้งหมด 3 แบบ

การจัดฟันแบบใส (Invisalign) มีทั้งหมด 3 แบบ

1. Invisalign full เครื่องมือตั้งแต่ 15 ชิ้นขึ้นไป เหมาะกับเคสที่มีความซ้อนเกค่อนข้างมาก มีความ ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. Invisalign lite เครื่องมือจัดฟัน 7-14 ชิ้น เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย หรือจัดแล้วแต่ไม่ใส่ retainer ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 4 เดือน

3. Invisalign i7
เครื่องมือจัดฟัน 7 ชิ้น เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย ทันตแพทย์จะช่วยเรียงฟันให้เข้ารูปเป็นปกติ โดยใช้ เครื่องมือจัดฟันแบบใส invisaligni7 ใช้เวลาในการจัดฟันไม่นานประมาณ 2-3 เดือน

1. Invisalign full เครื่องมือตั้งแต่ 15 ชิ้นขึ้นไป เหมาะกับเคสที่มีความซ้อนเกค่อนข้างมาก มีความ ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. Invisalign lite เครื่องมือจัดฟัน 7-14 ชิ้น เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย หรือจัดแล้วแต่ไม่ใส่ retainer ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 4 เดือน
3. Invisalign i7 เครื่องมือจัดฟัน 7 ชิ้น เหมาะกับเคสที่เคยจัดฟันมาแล้ว มีการซ้อนเกเพียงเล็กน้อย ทันตแพทย์จะช่วยเรียงฟันให้เข้ารูปเป็นปกติ โดยใช้ เครื่องมือจัดฟันแบบใส invisaligni7 ใช้เวลาในการจัดฟันไม่นานประมาณ 2-3 เดือน
จัดฟันแบบใส Invisalign

การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เหมาะกับใคร?

การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เหมาะกับใคร?

 • กลุ่มคนที่ต้องใช้หน้าตา เน้นภาพลักษณ์ที่มีบุคลิกภาพที่ดี หรือต้องการความน่าเชื่อถือ ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟันในปาก เช่น ดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ผู้บริหาร แอร์โฮสเตส
 • เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีกิจกรรมพบปะผู้คน และมีเวลาดูแลตัวเองน้อย
  หรือต้องการความสะดวกในการดูแลฟันขณะจัดฟัน
 • คนที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกในการเดินทางเข้าไปพบทันตแพทย์ เช่นคนที่ทำอาชีพนักแสดงที่มีเวลาน้อย
  คนที่เดินทางระหว่างประเทศบ่อย
 • คนที่ต้องการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดูแลฟันในขณะจัดฟัน สามารถทานอาหารได้ตามใจ และทำความสะอาดฟันในแบบปกติได้เลย
 • ผู้ที่หลีกเลี่ยงการถอนฟันในบางกรณี
 • กลุ่มคนที่ต้องใช้หน้าตา เน้นภาพลักษณ์ที่มีบุคลิกภาพที่ดี หรือต้องการความน่าเชื่อถือ ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟันในปาก เช่น ดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ผู้บริหาร แอร์โฮสเตส
 • เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีกิจกรรมพบปะผู้คน และมีเวลาดูแลตัวเองน้อย
  หรือต้องการความสะดวกในการดูแลฟันขณะจัดฟัน
 • คนที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกในการเดินทางเข้าไปพบทันตแพทย์ เช่นคนที่ทำอาชีพนักแสดงที่มีเวลาน้อย
  คนที่เดินทางระหว่างประเทศบ่อย
 • คนที่ต้องการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดูแลฟันในขณะจัดฟัน สามารถทานอาหารได้ตามใจ และทำความสะอาดฟันในแบบปกติได้เลย
 • ผู้ที่หลีกเลี่ยงการถอนฟันในบางกรณี
 • ข้อดีของการจัดฟันแบบใส (Invisalign)

  ข้อดีของการจัดฟันแบบใส (Invisalign)

  ข้อดีของการจัดฟันแบบใส (Invisalign)

 • สามารถพูด ยิ้ม หรือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เหมือนไม่ได้จัดฟันอยู่ เนื่องจากอุปกรณ์ใสโปร่งแสง มองไม่เห็นว่าจัดฟันอยู่
 • ใส่สบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บปากจากเหล็กจัดฟัน หรือปวดฟันในขณะที่จัดฟัน เนื่องจากวัสดุเป็นพลาสติกใสที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่สามารถสวม-ถอด ได้ง่าย
 • ดูแลสุขภาพฟันง่าย ตามชีวิตประจำวันปกติ ไม่ต้องงดทานอาหารบางประเภท เลือกทานได้ตามใจชอบโดยไม่กระทบไลฟ์สไตล์แบบเดิม
 • ไม่ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์บ่อย เพราะเราได้ออกแบบการเคลื่อนตัวของฟัน แล้วทำชุดเครื่องมือจัดฟันล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องปรับบ่อย ๆ
 • สามารถพูด ยิ้ม หรือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เหมือนไม่ได้จัดฟันอยู่ เนื่องจากอุปกรณ์ใสโปร่งแสง มองไม่เห็นว่าจัดฟันอยู่
 • ใส่สบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บปากจากเหล็กจัดฟัน หรือปวดฟันในขณะที่จัดฟัน เนื่องจากวัสดุเป็นพลาสติกใสที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่สามารถสวม-ถอด ได้ง่าย
 • ดูแลสุขภาพฟันง่าย ตามชีวิตประจำวันปกติ ไม่ต้องงดทานอาหารบางประเภท เลือกทานได้ตามใจชอบโดยไม่กระทบไลฟ์สไตล์แบบเดิม
 • ไม่ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์บ่อย เพราะเราได้ออกแบบการเคลื่อนตัวของฟัน แล้วทำชุดเครื่องมือจัดฟันล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องปรับบ่อย ๆ
 • 3 ขั้นตอนการสร้างรอยยิ้ม

  3 ขั้นตอนการสร้างรอยยิ้ม

  แบ่งเป็น 3 ช่วงการรักษา คือช่วงแรกที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มจัดฟัน ต่อมาคือช่วงจัดฟันที่จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และความสม่ำเสมอในการรักษาตามทันตแพทย์แนะนำ และช่วงสุดท้ายการดูแลตัวเองหลังจัดฟัน เพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวสวยงามสมบูรณ์แบบ
  แบ่งเป็น 3 ช่วงการรักษา คือช่วงแรกที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มจัดฟัน ต่อมาคือช่วงจัดฟันที่จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และความสม่ำเสมอในการรักษาตามทันตแพทย์แนะนำ และช่วงสุดท้ายการดูแลตัวเองหลังจัดฟัน เพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวสวยงามสมบูรณ์แบบ

  1. วางแผนการรักษา

  1. วางแผนการรักษา

  • ปรึกษาทันตแพทย์
   เข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ตรวจเช็กสภาพฟันคร่าวๆ เช็กการเรียงตัวฟัน การสบฟัน รวมถึงตรวจดูความสมมาตรของใบหน้า และฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การยิ้ม การกลืน เพื่อประเมินการวางแผนการรักษาให้เหมาะสม
  • ปรึกษาทันตแพทย์
   เข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ตรวจเช็กสภาพฟันคร่าวๆ เช็กการเรียงตัวฟัน การสบฟัน รวมถึงตรวจดูความสมมาตรของใบหน้า และฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การยิ้ม การกลืน เพื่อประเมินการวางแผนการรักษาให้เหมาะสม
  • เอกซเรย์ และ เคลียร์ช่องปาก
   เอกซเรย์โครงสร้างกระดูกและขากรรไกร เพื่อตรวจเช็กสภาพช่องปากในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างเช่น กระดูกขากรรไกร รากฟัน ฟันผุ ฟันคุด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยในการออกแบบการรักษาการเรียงตัวของฟัน และเข้าสู่ขั้นตอนการเคลียร์ช่องปาก
  • เอกซเรย์ และ เคลียร์ช่องปาก
   เอกซเรย์โครงสร้างกระดูกและขากรรไกร เพื่อตรวจเช็กสภาพช่องปากในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างเช่น กระดูกขากรรไกร รากฟัน ฟันผุ ฟันคุด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัยในการออกแบบการรักษาการเรียงตัวของฟัน และเข้าสู่ขั้นตอนการเคลียร์ช่องปาก
  • สแกนรอยยิ้ม
   ทันตแพทย์จะบันทึกภาพฟันแบบสามมิติ ด้วยการสแกนรอยยิ้ม ด้วยเครื่องสแกน iTero Element แล้วแสดงผลรูปร่างฟันเสมือนจริงของคนไข้ได้อย่างละเอียด และอัปโหลดเข้าระบบของ Invisalign โดยหมอจะเข้าไปขยับฟันของคนไข้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Clincheck เราก็จะได้ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) การเคลื่อนตัวของฟัน ทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพจำลองรอยยิ้มของคนไข้เมื่อจัดเสร็จได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟัน ทำให้สามารถคำนวณระยะเวลาในการรักษา รวมถึงจำนวนชิ้นของชุดเครื่องมือจัดฟันทั้งหมดได้ อีกทั้งคนไข้ยังสามารถร่วมออกแบบรอยยิ้มในแบบที่ต้องการได้อีกด้วย โดยเครื่องมือจะถูกผลิตจากบริษัท Invisalign
  • สแกนรอยยิ้ม
   ทันตแพทย์จะบันทึกภาพฟันแบบสามมิติ ด้วยการสแกนรอยยิ้ม ด้วยเครื่องสแกน iTero Element แล้วแสดงผลรูปร่างฟันเสมือนจริงของคนไข้ได้อย่างละเอียด และอัปโหลดเข้าระบบของ Invisalign โดยหมอจะเข้าไปขยับฟันของคนไข้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Clincheck เราก็จะได้ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) การเคลื่อนตัวของฟัน ทำให้คนไข้สามารถเห็นภาพจำลองรอยยิ้มของคนไข้เมื่อจัดเสร็จได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟัน ทำให้สามารถคำนวณระยะเวลาในการรักษา รวมถึงจำนวนชิ้นของชุดเครื่องมือจัดฟันทั้งหมดได้ อีกทั้งคนไข้ยังสามารถร่วมออกแบบรอยยิ้มในแบบที่ต้องการได้อีกด้วย โดยเครื่องมือจะถูกผลิตจากบริษัท Invisalign

  2. เริ่มจัดฟัน

  2. เริ่มจัดฟัน

  • นัดใส่เครื่องมือจัดฟัน
   ทันตแพทย์จะนัดใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Attachment เป็นปุ่มติดที่ฟัน มีสีเหมือนฟัน เพื่อช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบอุปกรณ์จัดฟันแบบใสให้คนไข้ 1 ชุด (ตามแพทย์กำหนด) ซึ่งคนไข้ต้องสวมทุกวัน และเปลี่ยนทุก ๆ สองสัปดาห์ ตามแพทย์แนะนำ
  • นัดใส่เครื่องมือจัดฟัน
   ทันตแพทย์จะนัดใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ Attachment เป็นปุ่มติดที่ฟัน มีสีเหมือนฟัน เพื่อช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบอุปกรณ์จัดฟันแบบใสให้คนไข้ 1 ชุด (ตามแพทย์กำหนด) ซึ่งคนไข้ต้องสวมทุกวัน และเปลี่ยนทุก ๆ สองสัปดาห์ ตามแพทย์แนะนำ
  • ติดตามผลการจัดฟัน
   ทันตแพทย์นัดตรวจเครื่องมือคนไข้ เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของฟัน ทุก ๆ 6-8 สัปดาห์โดยประมาณ และรับชุดจัดฟันแบบใสชุดถัดไปได้เลย โดยการจัดฟันแบบใสจะมีความยืดหยุ่นในการติดตามผลเป็นอย่างมาก หากไม่สะดวกมาพบทันตแพทย์ตามเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งเพื่อรับชุดจัดฟันใสล่วงหน้าได้เลย (ทันตแพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมให้คนไข้)
  • ติดตามผลการจัดฟัน
   ทันตแพทย์นัดตรวจเครื่องมือคนไข้ เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของฟัน ทุก ๆ 6-8 สัปดาห์โดยประมาณ และรับชุดจัดฟันแบบใสชุดถัดไปได้เลย โดยการจัดฟันแบบใสจะมีความยืดหยุ่นในการติดตามผลเป็นอย่างมาก หากไม่สะดวกมาพบทันตแพทย์ตามเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งเพื่อรับชุดจัดฟันใสล่วงหน้าได้เลย (ทันตแพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมให้คนไข้)

  3. ฟันเรียงตัวสวย พร้อมถอดเครื่องมือจัดฟันแบบใส

  3. ฟันเรียงตัวสวย พร้อมถอดเครื่องมือจัดฟันแบบใส

  • รับรีเทนเนอร์
   เมื่อได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามตามความพอใจแล้ว ทันตแพทย์จะนัดถอดเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งหลังจากนี้จะให้ใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อคงตำแหน่งของฟันให้เรียงตัวสวยงามไปตลอด และต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อติดตามการใส่รีเทนเนอร์


   คำแนะนำเบื้องต้นในการใส่รีเทนเนอร์


   โดยช่วง 6เดือน-1ปี (หรือตามแพทย์แนะนำ) หลังถอดเครื่องมือ ควรใส่รีเทนเนอร์ไว้ตลอดเวลาอย่างความต่อเนื่องและเคร่งครัด และหลังจากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาในการใส่ได้ อย่างเช่นใส่เฉพาะกลางคืนตอนนอนหลับเป็นต้น และควรนำรีเทนเนอร์มาตรวจเช็กทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อตรวจเช็กว่ายังคงล็อกฟันได้พอดีอยู่หรือไม่
  • รับรีเทนเนอร์
   เมื่อได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามตามความพอใจแล้ว ทันตแพทย์จะนัดถอดเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งหลังจากนี้จะให้ใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อคงตำแหน่งของฟันให้เรียงตัวสวยงามไปตลอด และต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อติดตามการใส่รีเทนเนอร์

   คำแนะนำเบื้องต้นในการใส่รีเทนเนอร์

   โดยช่วง 6เดือน-1ปี (หรือตามแพทย์แนะนำ) หลังถอดเครื่องมือ ควรใส่รีเทนเนอร์ไว้ตลอดเวลาอย่างความต่อเนื่องและเคร่งครัด และหลังจากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาในการใส่ได้ อย่างเช่นใส่เฉพาะกลางคืนตอนนอนหลับเป็นต้น และควรนำรีเทนเนอร์มาตรวจเช็กทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อตรวจเช็กว่ายังคงล็อกฟันได้พอดีอยู่หรือไม่

  หัวข้อแนะนำการดูแลตัวเองสำหรับคนไข้จัดฟัน

  > จัดฟันหน้าเปลี่ยน จริงหรือไม่
  > จัดฟันหน้าเปลี่ยน จริงหรือไม่

  โปรโมชั่น
  จัดฟัน
  แบบใส (Invisalign)

  โปรโมชั่น
  จัดฟันแบบใส (Invisalign)

  • แพคเกจโปรโมชั่น จัดฟันแบบ ใส (Invisalign) เริ่มต้น 59,000.-
  • แพคเกจโปรโมชั่น จัดฟันแบบ ใส (Invisalign) เริ่มต้น 59,000.-