"สิทธิบัตรทอง" ทำฟันฟรี ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่ PLUS Dental Clinic

         สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง สิทธิ 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีปัญหาช่องปาก หรือ ด้านทันตกรรม สามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ หรือ คลินิกทันตกรรม ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น โดยแสดงบัตรประชาชน หากหน่วยบริการตามสิทธิเกินศักยภาพ อุปกรณ์ไม่พร้อม จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

         ผู้ที่มีสิทธิบัตรทองหรือสิทธิ 30 บาท สามารถเข้ารับบริการทันตกรรมที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิได้ ทุกแห่งเพียงแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ 

         นอกจากนั้นยังเข้ารักษาได้ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยจะได้รับบริการ 5 รายการที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น ปีละ 3 ครั้ง ดังนี้ การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล เมื่อครบ 3 ครั้งแล้ว หากยังจำเป็นต้องรักษาต่อก็สามารถใช้สิทธิได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

         โดยการเข้าไปรับบริการสิทธิบัตรทองแต่ะครั้งจะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

         ครั้งที่ 1 : ทำนัดเข้าปรึกษาทันตแพทย์จะได้รับการตรวจฟันทุกซี่ ซักประวัติ และประเมินความเสี่ยงฟันผุอย่างละเอียด และสามารถเลือกรับบริการรักษา 1 อย่าง ภายในวันตามอาการที่ทันตแพทย์ประเมินให้ เช่น อุดฟัน ถอนฟัน หรือขูดหินปูน

         ครั้งที่ 2 : เข้ามารับบริการตามแผนการรักษาที่วางไว้ เป็นครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์

หมายเหตุ : รับบริการฟรีได้วันละ 1 ครั้งต่อ 1 หัตถการ

สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม

  • ตรวจสุขภาพช่องปาก
  • การถอนฟัน
  • การอุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • การเคลือบฟลูออไรด์ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน

ใช้สิทธิบัตรทอง ทำฟันฟรี ที่ PLUS Dental Clinic
แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขในการรับบริการ

         สังเกตสติกเกอร์ คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น หรือดูรายชื่อคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/dental-clinic 

ติดต่อเรา