มาตรการความปลอดภัย COVID-19

PLUS Dental Clinic

ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด
เพราะความปลอดภัย คือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา

“มั่นใจ” กับมาตรฐาน

เราพ่นสารฆ่าเชื้อในคลินิกทุกวัน
เพราะความปลอดภัยของคุณ
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา

“เคียงข้าง รอยยิ้มคุณ”

ฆ่าเชื้อด้วยหลอด uvc ที่ปล่อยรังสี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความสามารถ
ในการทำลายเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส
ราเส้นใย ยีสต์

เพราะความปลอดภัยของทุกคน
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา

เพราะเราห่วงใยจึงขอมอบ
หน้ากากเฟสชิลด์ให้ผู้เข้ารับบริการ
ทุกท่านได้ใช้บริการ

และเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในคลินิกทันตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

เพราะความปลอดภัยของทุกคน
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา

พลัส เดนทัล คลินิก ติดตั้งเครื่องดูด
ละอองน้ำลาย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ภายในห้องตรวจ

เพราะความปลอดภัยของทุกคน
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา

ฆ่าเชื้อด้วยหลอด uvc ที่ปล่อยรังสี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความสามารถ
ในการทำลายเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส
ราเส้นใย ยีสต์
เพราะความปลอดภัยของทุกคน
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา

"มั่นใจ" กับมาตรฐาน
เราพ่นสารฆ่าเชื้อในคลินิกทุกวัน
เพราะความปลอดภัยของคุณ
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา
"เคียงข้าง รอยยิ้มคุณ"

พลัส เดนทัล คลินิก ติดตั้งเครื่องดูด
ละอองน้ำลาย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ภายในห้องตรวจ
เพราะความปลอดภัยของทุกคน
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา

เพราะเราห่วงใยจึงขอมอบ
หน้ากากเฟสชิลด์ให้ผู้เข้ารับบริการ
ทุกท่านได้ใช้บริการ
และเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในคลินิกทันตกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน
เพราะความปลอดภัยของทุกคน
คือสิ่งสำคัญสูงสุด ของเรา