ยินดีต้อนรับ

PLUS Dental Clinic

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจ
ทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟันที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการ
และมาตรฐานการรักษาไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบโลหะ,
การจัดฟันแบบ 2 ชั้น (AOSC), การจัดฟันแบบ DAMON,
การจัดฟันเซรามิค,หรือการจัดฟันแบบใส เราก็พร้อมให้บริการ

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส
และทำให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟัน
ที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการและมาตรฐานการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบโลหะ,การจัดฟันแบบ 2 ชั้น (AOSC),
การจัดฟันแบบ DAMON,การจัดฟันเซรามิค,
หรือการจัดฟันแบบใส เราก็พร้อมให้บริการ

เคสรีวิวฟันซ้อนเก

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจ
ทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟันที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการ

เคสรีวิวฟันฝัง

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจ
ทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟันที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการ

เคสรีวิวล่างคร่อมบน

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจ
ทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟันที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการ

เคสรีวิวฟันห่าง

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจ
ทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟันที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการ