PLUS Dental Clinic

จัดฟัน ราคา พิเศษ

โปรโมชั่นจัดฟัน

การจัดฟันแบบโลหะ คืออะไร?

การจัดฟันแบบโลหะ คือการรักษาทันตกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องการเรียงตัวของฟันให้เป็นระเบียบ สวยงาม และเพื่อทำให้การสบฟันของฟันบน-ล่างอยู่ในจุดที่เราต้องการ นอกจากความสวยงาม การเรียงตัวของฟันแล้ว ยังช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องรูปฟันต่าง ๆ เช่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง หรือฟันเหยิน ที่สามารถสร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันพื้นฐาน อย่างการทานอาหาร การพูดออกเสียง ไปจนถึงอาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจในการสนทนา จนทำให้เสียบุคลิกภาพได้เลย
ดังนั้นการจัดฟันจะเข้าไปช่วยได้มากกว่าการเรียงตัวของฟัน คือสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถมีรอยยิ้มที่มั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้

การจัดฟันแบบโลหะ เหมาะกับใคร?

 • คนที่ต้องการจัดฟันแบบในทุก ๆ รูปแบบฟัน ในราคาที่ย่อมเยากว่าการจัดฟันแบบอื่น ๆ
 • คนที่ต้องการเลือกสียาง ให้ในระหว่างจัดฟันได้มีสีสันได้ตามต้องการ
 • ผู้ที่มีเวลาเข้ามาพบทันตแพทย์ เพื่อปรับเครื่องมือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามทันตแพทย์นัดหมาย

การจัดฟันแบบโลหะ คืออะไร?

การจัดฟันแบบโลหะ คือการรักษาทันตกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องการเรียงตัวของฟันให้เป็นระเบียบ สวยงาม และเพื่อทำให้การสบฟันของฟันบน-ล่างอยู่ในจุดที่เราต้องการ นอกจากความสวยงาม การเรียงตัวของฟันแล้ว ยังช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องรูปฟันต่าง ๆ เช่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง หรือฟันเหยิน ที่สามารถสร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันพื้นฐาน อย่างการทานอาหาร การพูดออกเสียง ไปจนถึงอาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจในการสนทนา จนทำให้เสียบุคลิกภาพได้เลย
 
ดังนั้นการจัดฟันจะเข้าไปช่วยได้มากกว่าการเรียงตัวของฟัน คือสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถมีรอยยิ้มที่มั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้

การจัดฟันแบบโลหะ เหมาะกับใคร?

 • คนที่ต้องการจัดฟันแบบในทุก ๆ รูปแบบฟัน ในราคาที่ย่อมเยากว่าการจัดฟันแบบอื่น ๆ
 • คนที่ต้องการเลือกสียาง ให้ในระหว่างจัดฟันได้มีสีสันได้ตามต้องการ
 • ผู้ที่มีเวลาเข้ามาพบทันตแพทย์ เพื่อปรับเครื่องมือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามทันตแพทย์นัดหมาย

4 ขั้นตอน ก่อนจัดฟัน ง่ายๆที่
PLUS Dental Clinic

ในวันแรก เราสามารถมาปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน ทำฟัน ทันตแพทย์จัดฟันทำการแนะนำแผนการรักษาและเครื่องมือจัดฟัน ที่เหมาะสมกับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจากปรึกษาทันตแพทย์แล้ว เมื่อตัดสินใจจัดฟันกับทางคลินิก ทันตแพทย์จะ พิมพ์แบบจำลองฟัน เพื่อวิเคราะห์แผนการรักษาจากนั้นจะทำการ x-ray เพื่อการจัดฟัน 2 ฟิล์ม

ด่วน!  x-ray ฟรี พร้อมลดพิมพ์ฟัน 50%

หลังจากพิมพ์ฟัน และ X-ray แล้ว จะเริ่มเคลียร์ช่องปาก เพื่อเตรียมสภาพฟันให้พร้อมกับการติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟันบางซี่

สบายๆ  สามารถทยอยเคลียร์ได้ ไม่ต้องชำระรอบเดียว

 

หลังจากเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้ว ก็เริ่มติดเครื่องมือได้เลย

 

รับฟรี ของแถมรวมมูลค่า
กว่า 15,000 บาท
เมื่อจองภายในเวลาที่กำหนด

ฟรี ค่าตรวจปรึกษา
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี ถ่ายรูป และ X-ray วิเคราะห์แผนการรักษา
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี ค่าติด Bracket หลุด
3 ตัวแรก
มูลค่า 900 บาท
ฟรี จัดต่อจนเสร็จ
หลังชำระครบตามโปรโมชั่น
ฟรี ค่าถอดอุปกรณ์เมื่อจัดเสร็จ
มูลค่า 1,000 บาท
ฟรี น้ำยาฟอกสีฟัน
Home Bleaching
มูลค่า 3,000 บาท
ฟรี ถาดฟอกสีฟัน
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี รีเทนเนอร์ใส 1 คู่

มูลค่า 4,000 บาท

ฟรี ส่วนลด รีเทนเนอร์ลวด

มูลค่า 500 บาท

ฟรี ส่วนลดทำฟัน เคลียร์ช่องปาก 10%
ในวัน จ–ศ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ฟรี ค่าติด Bracket หลุด
3 ตัวแรก
มูลค่า 900 บาท
ฟรี จัดต่อจนเสร็จ
หลังชำระครบตามโปรโมชั่น
ฟรี ค่าตรวจปรึกษา
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี ค่าถอดอุปกรณ์เมื่อจัดเสร็จ
มูลค่า 1,000 บาท
ฟรี ถาดฟอกสีฟัน
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี น้ำยาฟอกสีฟัน
Home Bleaching
มูลค่า 3,000 บาท
ฟรี รีเทนเนอร์ใส 1 คู่

มูลค่า 4,000 บาท

ฟรี ส่วนลด รีเทนเนอร์ลวด

มูลค่า 500 บาท

ฟรี ถ่ายรูป และ X-ray วิเคราะห์แผนการรักษา
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี ส่วนลดทำฟัน เคลียร์ช่องปาก 10%
ในวัน จ–ศ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
ฟรี ค่าตรวจปรึกษา
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี ถ่ายรูป และ X-ray วิเคราะห์แผนการรักษา
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี ค่าติด Bracket หลุด
3 ตัวแรก
มูลค่า 900 บาท
ฟรี จัดต่อจนเสร็จ
หลังชำระครบตามโปรโมชั่น
ฟรี ค่าถอดอุปกรณ์เมื่อจัดเสร็จ
มูลค่า 1,000 บาท
ฟรี น้ำยาฟอกสีฟัน
Home Bleaching
มูลค่า 3,000 บาท
ฟรี ถาดฟอกสีฟัน
มูลค่า 2,000 บาท
ฟรี รีเทนเนอร์ใส 1 คู่

มูลค่า 4,000 บาท

ฟรี ส่วนลด รีเทนเนอร์ลวด

มูลค่า 500 บาท

ฟรี ส่วนลดทำฟัน เคลียร์ช่องปาก 10%
ในวัน จ–ศ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

หรือสนใจบริการจัดฟันอื่น ๆ

จัดฟันดามอนคิว (DAMON Q)

จบปัญหาฟันซับซ้อน ฟันสวยไว โดนใจคนไม่มีเวลาพบแพทย์
เครื่องมือสีสุภาพ เรียบหรู เหมาะกับคนไม่ชอบใส่ยางจัดฟัน

ติดเครื่องมือ: 15,000 x 2 ครั้ง
ปรับเครื่องมือ: 2,500 x 14 เดือน
รวมราคา 65,000.-

จัดฟันดามอนเคลียร์ (DAMON Clear)

ฟันสวยเข้าที่ไว โดนใจคนไม่มีเวลาพบแพทย์
เครื่องมือสีใส สุภาพ มองเห็นได้ยากว่าจัดฟัน

ติดเครื่องมือ: 16,000 x 2 ครั้ง
ปรับเครื่องมือ: 2,500 x 14 เดือน
รวมราคา 67,000.-

จัดฟันแบบดามอน คืออะไร?

การจัดฟันแบบดามอน คือนวัตกรรมการจัดฟันสมัยใหม่ โดยเรียกชื่อรูปแบบการจัดฟันตามยี่ห้อของเครื่องมือติดฟัน (Bracket) ซึ่งนั่นก็คือดามอนนั่นเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นกับฟันโดยไม่ต้องใช้ยางรัดลวดจัดฟัน (O-ring) เป็นอีกเหตุผลที่เราไม่ต้องไปปรับเครื่องมือที่คลินิกเป็นประจำทุกเดือน
โดยระบบของการจัดฟันดามอน จะเป็นการผสมผสานระหว่าง Self-Ligating brackets และ Hi-tech arch wires ที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น การจัดฟันแบบดามอนเป็นระบบการจัดฟันที่มีบานพับเปิด-ปิด ลวดก็จะสามารถเคลื่อนบนเครื่องมือจัดฟันได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ลวดล็อกอยู่กับอุปกรณ์จัดฟันได้ดี เพราะฉะนั้นฟันก็เคลื่อนไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดระยะเวลาในการจัดฟัน เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ฟันเข้าที่เร็วขึ้น ไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อย
เป็นลวดรุ่นใหม่ผลิตจากวัสดุทันสมัย ลื่นเรียบ ทำความสะอาดง่าย เมื่อไม่มียางยึดทำให้เกิดคราบหินปูนได้น้อยลง ด้วยนวัตกรรมการจัดฟันแบบดามอน ทำให้คนไข้ไม่ต้องทนเจ็บกับการดึง ช่วยให้รู้สึกสบายและไม่เจ็บปวดมากเหมือนกับการจัดฟันแบบธรรมดา

ข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน

1.เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบปกติ

เนื่องจากการจัดฟันระบบแบบดามอนจะไม่ใช้ยางรัดลวดให้ติดกับเครื่องมือจัดฟัน ทำให้ลวดเคลื่อนที่บนเครื่องมือจัดฟันได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความฝืดที่เกิดขึ้นจากการรัดลวด อีกทั้งยังไม่ต้องใส่ยางหรือปรับยางใหม่ทุกเดือนอีกด้วย และผลจากนวัตกรรมนี้ทำให้การเคลื่อนฟันเป็นไปอย่างนุ่มนวล เจ็บน้อยกว่าจัดฟันติดแน่นแบบปกติ

2.ฟันเข้าที่ได้เร็วกว่า

เครื่องมือจัดฟันดามอน เป็นลักษณะแบบบานพับเปิดปิดได้ จะช่วยให้อุปกรณ์ล็อกอยู่กับลวดจัดฟันได้ดี ทำให้ฟันเคลื่อนไปในแนวทางที่ควรจะเป็นได้อย่างถูกต้อง ทำให้ลดระยะเวลาในการจัดฟันได้ดี ฟันเรียงสวยตามแผนการรักษา ฟันเข้าที่ไวกว่ารูปแบบการจัดฟันติดแน่นแบบอื่น ๆ

3.ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อย

เมื่อไม่จำเป็นต้องใส่ยางรัดลวด เพราะการจัดฟันแบบดามอนมีบานล็อคเปิดและปิด (Ligatures) มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนของฟัน จึงไม่ต้องเข้าไปพบทันตแพทย์บ่อย โดนใจคนที่ไม่ค่อยมีเวลา

4.รักษาความสะอาดได้ง่าย

หมดกังวลเรื่องความสะอาด และอาหารจะติดสียางจัดฟัน เพราะเครื่องมือการจัดฟันแบบดามอนไม่ใช้ยางในการรัดลวดจัดฟัน ลดโอกาสการเกิดปูน และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

การจัดฟันแบบดามอน เหมาะกับใคร?

• คนที่อยากจัดฟัน แต่ไม่ต้องการเจ็บปวดระคายเคืองจากเครื่องมือจัดฟันแบบเดิม ๆ
• ต้องการเน้นเรื่องบุคลิกภาพ ความสวยงามของวัสดุติดฟัน
• คนที่ไม่มีเวลาไปพบทันตแพทย์บ่อย ๆ
• คนที่ไม่ต้องการถอนฟัน (การจัดฟันแบบดามอน จะลดความจำเป็นในการถอนฟันในบางเคส)
• คนที่มีฟันค่อนข้างซับซ้อน เช่น ฟันซ้อนเกค่อนข้างเยอะ มีฟันบิดหมุน เคสที่ต้องการควบคุมในขณะรักษาเป็นพิเศษ หรือในเคสผู้ใหญ่ที่มีภาวะโรคปริทันต์ร่วมด้วยก็จะช่วยเช่นกัน

จัดฟันใส Invisalign

ยิ้มได้เต็มที่ ไม่มีเหล็กกวนใจ ฟันสวยออกแบบเองได้ รู้ผลตั้งแต่ก่อนจัดฟัน ดารา อินฟลูฯ นิยมที่สุด

Invisalign Express (รวดเร็ว) 59,000.-
Invisalign GO (แก้ไขปัญหาเฉพาะจุด) 79,000.-
Invisalign Lite(เคสง่าย) 100,000.-
Invisalign Moderrate(เคสปานกลาง) 129,000.-
Invisalign Comprensive(รักษาทุกรูปแบบ) 159,000.-

จัดฟันใส Invisalign คืออะไร?

การจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบชนิดที่ถอดได้ วัสดุทำมาจากพลาสติกสีใสโปร่งแสง ที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลออกมาแบบวิดีโอสามมิติ ด้วยเครื่อง iTero จะมีความละเอียดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของคนไข้เลย วิธีแบบนี้จะสามารถวางแผน และเห็นภาพการเคลื่อนของฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลย ในขณะเดียวกันคนไข้เองก็สามารถออกแบบฟันของตัวเองได้ด้วย

การจัดฟันแบบใส เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบชนิดที่ถอดได้ วัสดุทำมาจากพลาสติกสีใสโปร่งแสง ที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลออกมาแบบวิดีโอสามมิติ ด้วยเครื่อง iTero จะมีความละเอียดใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของคนไข้เลย วิธีแบบนี้จะสามารถวางแผน และเห็นภาพการเคลื่อนของฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลย ในขณะเดียวกันคนไข้เองก็สามารถออกแบบฟันของตัวเองได้ด้วย

การจัดฟันแบบใส (Invisalign) เหมาะกับใคร?

จัดฟันใส Invisalign เหมาะกับใคร?

 • กลุ่มคนที่ต้องใช้หน้าตา เน้นภาพลักษณ์ที่มีบุคลิกภาพที่ดี หรือต้องการความน่าเชื่อถือ ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟันในปาก เช่น ดารา นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ผู้บริหาร แอร์โฮสเตส
 • เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีกิจกรรมพบปะผู้คน และมีเวลาดูแลตัวเองน้อย
 • หรือต้องการความสะดวกในการดูแลฟันขณะจัดฟัน
 • คนที่ไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกในการเดินทางเข้าไปพบทันตแพทย์ เช่นคนที่ทำอาชีพนักแสดงที่มีเวลาน้อย
  คนที่เดินทางระหว่างประเทศบ่อย
 • คนที่ต้องการลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดูแลฟันในขณะจัดฟัน สามารถทานอาหารได้ตามใจ และทำความสะอาดฟันในแบบปกติได้เลย
 • ผู้ที่หลีกเลี่ยงการถอนฟันในบางกรณี

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส (Invisalign)

ข้อดีของจัดฟันใส Invisalign

 • สามารถพูด ยิ้ม หรือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เหมือนไม่ได้จัดฟันอยู่ เนื่องจากอุปกรณ์ใสโปร่งแสง มองไม่เห็นว่าจัดฟันอยู่
 • ใส่สบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องการเจ็บปากจากเหล็กจัดฟัน หรือปวดฟันในขณะที่จัดฟัน เนื่องจากวัสดุเป็นพลาสติกใสที่มีความยืดหยุ่นสูง ที่สามารถสวม-ถอด ได้ง่าย
 • ดูแลสุขภาพฟันง่าย ตามชีวิตประจำวันปกติ ไม่ต้องงดทานอาหารบางประเภท เลือกทานได้ตามใจชอบโดยไม่กระทบไลฟ์สไตล์แบบเดิม
 • ไม่ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์บ่อย เพราะเราได้ออกแบบการเคลื่อนตัวของฟัน แล้วทำชุดเครื่องมือจัดฟันล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องปรับบ่อย ๆ
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

จองด่วน! ก่อนหมดเวลา

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันรอบ2 จัดฟันDamon จัดฟันแบบใส

แก้ปัญหา ฟันสบเปิด ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันซ้อนเก ฟันสบไขว้ ฟันบนยื่น ฟันกัดเบี้ยว

ไว้ใจเรา PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ 

รีวิวผลการรักษา

ตัวอย่างเคสจัดฟัน ที่ PLUS DENTAL CLINIC เนื่องจากเรามีทันตแพทย์จัดฟันทุกสาขาเราจึงรับรับเคสจัดฟัน
ได้ตั้งแต่เคสง่าย เรียงฟันชิดปิดช่องว่าง ไปจนถึงเคสยาก ที่ต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า มาที่ PLUS DENTAL CLINIC ที่เดียวจบ ครบทุกการรักษาอย่างแน่นอน

เปิดให้บริการทั้งหมด 14 สาขา

เปิดให้บริการทั้งหมด 14 สาขา

เลือกคลินิกทำฟัน จัดฟันใกล้ฉัน ได้ทุกสาขา ที่คุณสะดวก

การเลือกคลินิกทำฟัน จัดฟัน เป็นส่วนสำคัญของประสิทธิภาพของการรักษาที่ต่อเนื่อง PLUS Dental Clinic ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงมีสาขาให้บริการให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะ เราเปิดให้บริการสาขาดังนี้

• PLUS Dental Clinic สาขารามคำแหง (สไมล์วิทมี เดนทัล คลินิก) อยู่ย่านรามคำแหง พระราม9 บางกะปิ อยู่ในซอยรามคำแหง 24 ก่อนเข้าเส้นหลังม.รามคำแหง เดินทางสะดวก ทั้งรถโดยสารสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า Airport Rail Link เพียงไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น หรือเดินทางโดยรถส่วนตัว วิ่งเข้าถนนรามคำแหง เมื่อถึงแยก Big C เลี้ยวขวาเข้าถนนรามคำแหง 24 คลินิกอยู่ด้านขวามือ หรือเลือกจอดรถที่ Big C แล้วเดินข้ามสะพานลอย เพื่อเข้าซอย รามคำแหง 24 

 

 

• PLUS Dental Clinic สาขาแจ้งวัฒนะ (ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด) อยู่ย่านเมืองทองธานี คลองประปา  ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ในซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ใช้รถส่วนตัวก็มีที่จอดให้บริการด้านหน้าคลินิก สังเกตง่าย ๆ เพราะเราอยู่มุมตรงตึกแถว ตรงข้ามร้านโจ๊กสามย่านเมืองทอง หากมาทางเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คลินิกเราจะอยู่ตรงด้านขวามือ ตรงข้ามตึกแถวเก่าสีขาว แนะนำให้เปิด Google Map เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 


• PLUS Dental Clinic สาขาอโศก (ชั้น G ตึกไทม์ สแควร์) อยู่ย่านสุขุมวิท  เดินทางสะดวกใจกลางเมือง สามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT ใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้น เข้ามาทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS แล้วเข้ามาในอาคารไทม์สแคว์ เดินลงบันไดเลื่อนมาชั้น 2 คลินิกจะอยู่ฝั่งขวามือ


• PLUS Dental Clinic สาขาสยาม (ตรงข้ามเรดซัน ศูนย์หนังสือจุฬา) อยู่ย่านสยาม จุฬาลงกรณ์ เดินทางง่าย สะดวกสบายเอาใจคนเมือง สามารถใช้รถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสยาม โดยเลือกทางออก 4 แล้วข้ามมาฝั่งสยามสแควร์ โดยคลินิกจะอยู่เยื้องกับศูนย์หนังสือจุฬา ตรงข้ามกับร้านอาหารเรดซัน สามารถเดินเข้าทางสยามสแควร์ซอย 3(หรือซอย 10) แล้วเลี้ยวซ้าย เดินตรงมานิดเดียวก็จะเจอคลินิกเราเลย หากใครนำรถส่วนตัวมา ก็สามารถนำไปจอดที่ศูนย์หนังสือจุฬาได้เช่นกัน โดยเสียค่าบริการตามทางอาคารกำหนด


• PLUS Dental Clinic สาขางามวงศ์วาน (ใกล้กับร้านชุดนร.Topson) อยู่ย่านติวานนท์ งามวงศ์วาน ประชาชื่น อยู่บนเส้นถนนงามวงศ์วาน สามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง MRT โดยเลือกลงที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข แล้วต่อรถสาย 63,114,545 หรือ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี แล้วต่อรถสาย 191,134 โดยคลินิกจะอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัว แนะนำให้จอดรถที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน แล้วเดินตรงมาทางแยกแคราย อีกประมาณ 800 เมตรเท่านั้น ก็จะเจอคลินิกทำฟัน PLUS Dental Clinic


• PLUS Dental Clinic สาขาลาดกระบัง (เดอะพาซิโอมอลล์ ชั้น2) อยู่ย่านพระรามเก้า บางปะอิน ร่มเกล้า สุขุมวิท มอเตอร์เวย์-ชลบุรี อ่อนนุช ศรีนครินทร์ กาญจนาภิเษก กิ่งแก้ว บางพลี สำโรง บางนา-ตราด สุวรรณภูมิ จะอยู่ในศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ มอลล์ ชั้น2 โซนด้านหน้า เดินทางสะดวก สามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า Airport Rail Link แล้วลงที่สถานีลาดกระบัง ต่อรถด้วยรถสองแถวหลังคาแดงรถขาว(ประเวศ-นำชัย) หรือต่อรถสาย 1013, 517, 550 ก็ได้ ถ้าหากนำรถส่วนตัวมาก็สามารถนำรถมาจอดภายในศูนย์การค้าได้เช่นกัน


• PLUS Dental Clinic สาขาอุดมสุข (ใกล้ บีทีเอส อุดมสุข) อยู่ย่านสุขุมวิท อุดมสุข เดินทางง่าย ๆ สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS แล้วลงสถานีอุดมสุข แล้วเดินย้อนมาตามทางเพียง 150 เมตรเท่านั้น ซึ่งทางคลินิกจะอยู่ตรงแยกอุดมสุข หากเดินทางโดยรถส่วนตัว แนะนำให้นำรถมาจอดด้านหน้าคลินิกได้เลย ด้วยพื้นที่ที่จอดรถจำกัดแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS จะสะดวกที่สุด


• PLUS Dental Clinic สาขาซีคอนบางแค (ชั้น 3) อยู่ย่านบางใหญ่ พุทธมณฑลสาย1 เพชรเกษม ภาษีเจริญ วงเวียนใหญ่ กาญจนาภิเษก บางแค ราชพฤกษ์ เทอดไท พหลโยธิน พระราม2 อยู่ภายในศูนย์การค้า ซีคอน บางแค ชั้น 3 โซนไอที เดินทางสะดวก ที่จอดรถเพียบ สามารถเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง MRT แล้วลงที่สถานีภาษีเจริญ ใช้ทางออก 2 เดินมาตามทางเชื่อมเพื่อเข้ามาภายในศูนย์การค้า ซีคอน บางแค ชั้น 3 โซนไอที ได้เลย


• PLUS Dental Clinic สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร (ชั้น 4) อยู่ย่านสาทร สีลม พระราม4 ช่องนนทรี ราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง ใกล้ที่ทำงาน สามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีช่องนนทรีได้ หรือถ้านำรถส่วนตัวมาก็สามารถจอดรถที่อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ได้เลย ถ้ามาจากทางรถไฟฟ้า BTS ให้เดินเข้าทางเชื่อมสู่อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ได้เลย แล้วขึ้นบันไดเลื่อนหน้าร้านอาหารกับข้าวกับปลา มาชั้น 4 ได้เลย


• PLUS Dental Clinic สาขาอ่อนนุช (โครงการพรไพลิน บิสสิเนส) อยู่ย่านพัฒนาการ พระโขนง อ่อนนุช สุขุมวิท อยู่ในโครงการพรไพลิน บิสสิเนส ตรงแยกอ่อนนุช ติดถนนโดยไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอย มีบริการที่จอดรถภายในโครงการ สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS แล้วลงสถานีอ่อนนุช ขึ้นรถต่อมายังโครงการ เดินทางง่ายถูกใจ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน สำหรับคนอ่อนนุช


• PLUS Dental Clinic สาขาพระราม 2 (ใกล้กับอีซี่มันนี่) อยู่ย่านกาญจนาภิเษก พระราม2 สุขสวัสดิ์ อยู่ติดกับถนนใหญ่เส้นพระราม 2 อยู่ฝั่งเดียวกันกับเซ็นทรัลพระรามสอง โดยขับรถเลยเซ็นทรัลพระรามสองมาอีกเพียง 300 เมตรเท่านั้น เมื่อเจอโรงพยาบาลสัตว์พระรามสอง ให้เลย รพ. ไปอีกนิดเดียว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าโซนเดียวกับโรงรับจำนำ(อีซี่มันนี่) สามารถนำรถมาจอดบริเวณหน้าคลินิกได้เลย


• PLUS Dental Clinic สาขาอารีย์ (โครงการบ้านยศวดี) อยู่ย่านพหลโยธิน สนามเป้า พญาไท สะพานควาย อารีย์ อยู่ในอาคารยสวดี เดินทางง่ายสะดวก อยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีอารีย์ แล้วเข้ามายังซอยพหลโยธิน 7 เพียงไม่เกิน 4 นาทีเท่านั้นก็จะถึงอาคารยสวดี ที่อยู่ฝั่งขวามือ หากใครนำรถมาก็สะดวก เพราะในอาคารก็มีที่จอดรถให้บริการด้วยเช่นกัน บรรยากาศโดยรอบก็มีร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย


• PLUS Dental Clinic สาขาบางนา (บางนา-ตราด) อยู่ย่านสุวรรณภูมิ อุดมสุข สุขุมวิท บางนาขตราด กาญจนาภิเษก อยู่บนถนนเส้นบางนา-ตราด ถัดจากไทวัสดุมานิดเดียว ก่อนถึงซอยหมู่บ้านไทยสมุทร คลินิกจะอยู่ติดถนนใหญ่ สามารถนำรถส่วนตัวมาจอดด้านหน้า PLUS Dental Clinic สาขาบางนาได้เลย

 

• PLUS Dental Clinic สาขาปิ่นเกล้า อาคารวันมอลล์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ 101 อยู่ย่านสิริธร บรมราชชนนี จรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า

 

 

อารีย์
อโศก
บางแค
อารีย์
อโศก
บางแค
บางนา
แจ้งวัฒนะ
ลาดกระบัง
บางนา
แจ้งวัฒนะ
ลาดกระบัง
งามวงศ์วาน
พระราม2
อ่อนนุช
งามวงศ์วาน
พระราม2
อ่อนนุช
รามคำแหง
สาทร
สยาม
รามคำแหง
สาทร
สยาม
อุดมสุข
ปิ่นเกล้า
อุดมสุข
ปิ่นเกล้า