PLUS Dental Clinic
รีวิวจากผู้ใช้บริการ

ขอขอบคุณความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
กว่า 40,000 คน เราให้คำมั่นสัญญา ว่าจะทำให้ดีที่สุด

ลงทะเบียน รับสิทธ์ ภายใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รับเพียงสาขาละ 20 คน เท่านั้น !

ด่วน ! ส่วนลด พิมพ์ฟัน 50%
และ ฟรี ! วางแผนการรักษา หากจองภายใน วันนี้ !

รีวิวผลการรักษา

ตัวอย่างเคสจัดฟัน ที่ PLUS DENTAL CLINIC เนื่องจากเรามีทันตแพทย์จัดฟันทุกสาขาเราจึงรับรับเคสจัดฟัน
ได้ตั้งแต่เคสง่าย เรียงฟันชิดปิดช่องว่าง ไปจนถึงเคสยาก ที่ต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า มาที่ PLUS DENTAL CLINIC ที่เดียวจบ ครบทุกการรักษาอย่างแน่นอน

รีวิวการใช้บริการ คนไข้จัดฟัน

ขอบคุณความไว้วางใจจากคนไข้จัดฟันกว่า 40,000 คน

Click Here
Click Here
Previous
Next
รีวิวการใช้บริการ คนไข้จัดฟัน

ขอบคุณความไว้วางใจจากคนไข้จัดฟันกว่า 40,000 คน

Click Here
Click Here
Previous
Next
ลงทะเบียน รับสิทธ์ ภายใน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
รับเพียงสาขาละ 20 คน เท่านั้น !

ด่วน ! ส่วนลด พิมพ์ฟัน 50%
และ ฟรี ! วางแผนการรักษา หากจองภายใน วันนี้ !

เปิดให้บริการทั้งหมด 11 สาขา
บรรยากาศในสาขา
Previous
Next
บรรยากาศในสาขา
Previous
Next