เรื่องเด่น

เรื่องเด่น

จัดฟันครั้งแรก ควรเริ่มเมื่อไหร่?

การจัดฟันเป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวันทำงาน ก็เลือกวิธีนี้ในการรักษาปัญหาฟันต่าง ๆ อาทิเช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันซ้อน ฟันสบกัน ซึ่งปัญหาฟันเหล่านี้สร้างความลำบากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเคี้ยวอาหารทำให้มีคนฟันผุและเป็นโรคอื่นจากการเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดทำให้เศษอาหารไปติดซอกฟันได้

Read More »
ยาสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับคนจัดฟัน

ความสะอาดภายในช่องปากนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่จัดฟันเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อแบคทีเรียที่สะสมอยู่บริเวณซอกฟันจะทำให้เกิดทั้งคราบหินปูนและทำให้ฟันผุ เพราะฉะนั้นคนที่จัดฟันจะต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ การเลือกยาสีฟันและแปรงสีฟันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก ถ้าหากเลือกไม่ถูกหรือไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้แปรงฟันไม่สะอาดได้ และจะต้องเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องตามที่ทันตแพทย์แนะนำด้วยจะดีที่สุด เพราะการแปรงฟันไม่ถูกก็จะทำให้เกิดฟันผุได้เช่นเดียวกัน ยาสีฟันที่เหมาะสำหรับคนจัดฟัน เนื่องจากคนที่จัดฟันนั้นจะมีเครื่องมือในการจัดฟันติดตั้งในปาก ทำให้การทำความสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และสร้างความลำบากในช่วงแรก เพราะฉะนั้นการมียาสีฟันที่จะช่วยกำจัดทั้งสิ่งสกปรก

Read More »

Help me PLUS

ใต้เตียงทำฟัน

สียาง

รวมบทความ