เรื่องเด่น

เรื่องเด่น

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว การจัดฟันนั้น อาจจะทำให้การทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึง และเกิดคราบสะสมฝังลึกลงไปที่ผิวฟัน เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน และฟันเรียงตัวสวยแล้ว ต้องไม่ลืมหันมาดูแลสีฟัน เพื่อฟันขาวสะอาด ส่งเสริมบุคลิกภาพ และ

Read More »
Help me PLUS : Ep.6 จัดฟัน เคสฟันล่างคร่อมฟันบน ต้องผ่าตัดไหม?

จัดฟัน เคสฟันล่างคร่อมฟันบน ต้องผ่าตัดไหม? หลายๆคน ที่กำลังประสบปัญหาช่องว่างระหว่างฟัน ปัญหาเหล่านี้เราเรียกว่าฟันห่าง อาจส่งผลจะทำให้สูญเสียความมั่นใจได้ เพราะช่องว่างเหล่านี้จะเห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไร วันนี้ Help Me

Read More »

Help me PLUS

ใต้เตียงทำฟัน

สียาง

รวมบทความ