สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียม คืออะไร ?

     เมื่อเกิดปัญหาการสูญเสียฟัน แต่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอม แบบถอดได้…ลองหันมาทำรากฟันเทียม เราก็สามารถมีฟันชุดใหม่เข้ามาแทนที่แบบติดแน่น ซึ่งจะช่วยให้คุณกลับมามีฟันไว้บดเคี้ยวอาหาร พูดคุย หรือยิ้มได้อย่างมั่นใจ แข็งแรง ทนทาน ใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

     รากฟันเทียม คือ รากฟันถูกที่สร้างขึ้นมาทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป คนไข้จะได้รับการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมที่ทำจากวัสดุไททาเนียม  แบบพิเศษที่ใช้ในวงการทันตกรรม ยึดติดกับกระดูกขากรรไกร รากเทียมจะผสานเข้ากับเนื้อเยื่อในช่องปากได้เป็นอย่างดี ทำหน้าที่ได้เหมือนกับรากฟันของจริง รากฟันเทียมนี้จะเป็นฐาน เชื่อมติดกับส่วนที่เป็นเนื้อฟัน ได้แก่ ครอบฟัน หรือสะพานฟันอีกที

ทำไมถึงต้องทำรากฟันเทียมที่ PLUS DENTAL CLINIC

     การทำรากฟันเทียม จำเป็นต้องศึกษาข้อมูล เราควรพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ให้ฟันของคนไข้สวยงามเป็นธรรมชาติ และใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ PLUS มีครบทุกความต้องการ

• ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมรากเทียมเฉพาะทาง

• คลินิกทันตกรรม รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล สะอาด ปลอดภัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย

• วัสดุรากฟันเทียมชั้นนำ มีคุณภาพ

• บริการด้วยความเอาใจใส่ คำนึงถึงความปลอดภัยทุกขั้นตอน

รากฟันเทียม มีกี่แบบ ?

     – รากฟันเทียมซี่เดียว (Single Dental Implant)

การทำรากฟันเทียมฟันซี่เดียว จะชดเชยฟันที่หายไปทั้งซี่ตั้งเเต่รากฟันจนถึงตัวฟัน การทำรากฟันเทียมแบบซี่เดียวเหมาะกับคนไข้มีฟันซี่เดียวหายไปหรือหลายซี่ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

     – รากฟันเทียมหลายซี่ (Implant-supported bridge)

การทำรากฟันเทียมหลายซี่ ใช้การติดสะพานฟันที่รองรับรากฟันเทียม ซึ่งมีแกนฟันที่เชื่อมต่อระหว่างรากฟันเทียมและสะพานฟัน เพื่อชดเชยฟันที่หายไปจำนวน 2 ซี่ขึ้นไปที่อยู่ติดกัน โดยใช้สะพานฟันเป็นตัวปิดช่องว่างตรงกลางของฟันซี่ที่หายไป เหมาะกับคนไข้ที่สูญเสียฟันหลายซี่ที่อยู่ติดกัน

     – รากฟันเทียมทั้งปาก (Implant-Retained Denture)

รากฟันเทียมทั้งปาก จะถูกวางเรียงบนแนวเหงือกของคนไข้ เพื่อทดแทนฟันบนหรือฟันล่างทั้งชุด ทันตแพทย์จะวางรากฟันเทียมสี่จุดตามแนวโค้งขากรรไกร ในขั้นตอนการขณะรักษา ฟันปลอมอาจได้รับการปรับแก้ไขเพื่อให้สามารถสวมใส่ได้พอดีกับกระดูกที่ผสานตัวกับรากเทียม

หลักการทำงานของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม บริเวณตัวรากมีลักษณะคล้ายสกรูทำจากไทเทเนียม จะถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร มีแกนฟันเชื่อมต่อตัวรากเเละครอบฟันหรือสะพานฟันเข้าด้วยกัน
รากฟันไทเทเนียมสามารถผสานกับเนื้อเยื่อกระดูกจากรรไกรรได้อย่างดี ช่วยรองรับ
แรงบดเคี้ยวอาหารได้เป็นอย่างดีเหมือนกับฟันธรรมชาติ

ข้อดี ของการทำรากฟันเทียม

เมื่อสูญเสียฟันแท้ไป ปัญหาที่ตามมาคือมีช่องว่างในฟันเกิดขึ้น ทำให้ฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียงล้มได้ การทำรากเทียมมีข้อดีคือ

  • ป้องกันฟันล้มหรือฟันเอียงที่เกิดจากการสูญเสียฟัน
  • เสริมสร้างความแข็งแรงเเละสุขอนามัยในช่องปาก
  • เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนฟันธรรมชาติ
  • เสริมบุคลิกภาพ คืนรอยยิ้มที่สวยงาม สร้างความมั่นใจ
  • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
  • แก้ปัญหาที่เจอจากการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ เช่น ฟันปลอมหลวม เห็นตะขอเกี่ยว เคี้ยวอาหารติดขัด กังวลว่าฟันปลอมจะหลุดขณะเคี้ยวอาหาร/สนทนา

ทีมทันตแพทย์

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

(หมอคิม)

ประวัติการศึกษา :
• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ทพ.จักรกฤช สยังกูล

(หมอจักร)

ประวัติการศึกษา :  

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์

ทพ.ก้องภพ พิทักษ์สินสุข

(หมออะตอม)

ประวัติการศึกษา :
• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• หลักสูตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและเม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.ธนพจน์ นิลโมจ

(หมอแก๊ป)

ประวัติการศึกษา :
• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• หลักสูตรสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม/จัดฟัน AOSC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ทพ.ธำรง เตชะอำนวยวิทย์

(หมอนัท)

ประวัติการศึกษา :  

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์

ทพ.ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล

ประวัติการศึกษา :
• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทพญ.พลินี หงส์ไพฑูรย์

ประวัติการศึกษา :
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สินีภา ไตรรัตนานุวงษ์

(หมอภา)

ประวัติการศึกษา :
• ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราคารากฟันเทียมในระบบต่างๆ

*ราคานี้เป็นราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

ตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษา โดยแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์จะตรวจสอบประวัติ ตรวจภายในช่องปาก เอกซเรย์ฟันเพื่อประกอบในการวางแผนการรักษา หลังจากนั้นทันตแพทย์จะอธิบายรายละเอียดของการรักษาให้คนไข้ทราบ เพื่อให้คนไข้ใช้ในการตัดสินใจ

ปลูกรากฟันเทียม และรอประมาณ 2-3 เดือน เพื่อให้กระดูกยึดติดกับรากฟัน เมื่อฝังรากฟันเทียมเป็นระยะเวลา 8-24 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายสร้างกระดูกเพื่อมายึดกับรากฟันเทียม และเมื่อเหงือกแข็งแรงดีแล้ว ทันตแพทย์จะนัดเพื่อเริ่มใส่ตัวครอบฟันในลำดับถัดไป

เตรียมสำหรับการใส่ครอบฟัน ทันตแพทย์จะนัดเข้ามาพิมพ์ปากเพื่อสร้างตัวครอบฟัน ที่พอเหมาะ และสวยงามให้แก่คนไข้

ทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมแบบถอดได้ เมื่อทำตัวครอบฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะนัดกลับมาอีกครั้งเพื่อใส่ตัวครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมแบบถอดได้ ให้แก่คนไข้ และจะนัดกลับมาตรวจเป็นระยะๆตามความเหมาะสม

นัดเข้ารับบริการที่คลินิกทันตกรรม
PLUS DENTAL CLINIC

        การทำทันตกรรมไม่ว่าจะทำในส่วนไหนก็ต้องเลือกคลินิกที่มีทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในช่องปากอันเนื่องมาจากการรักษาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรเลือกคลินิกที่ตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น PLUS Dental Clinic เป็นคลินิกที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานคลินิกทันตกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

รีวิวเคสรากฟันเทียม

ภาพการรักษาเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

การทำรากฟันเทียมนั้น ทันตแพทย์จะเริ่มทำเมื่อยาชานั้นออกฤทธิ์แล้ว คนไข้จึงจะไม่รู้สึกเจ็บแล้ว และหลังจากการทำรากฟันเทียมเสร็จ ส่วนใหญ่คนไข้จะมีอาการเจ็บแค่ในช่วงวันแรก และจะลดลงในวันถัดไป ซึ่งคนไข้สามารถบรรเทาอาการปวดได้โดยการรับประทานยาแก้ปวด ตามที่ทันตแพทย์แนะนำได้

รากฟันเทียม ถือเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรง สวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการทำความสะอาดและการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไข้หลังทำรากฟันเทียมด้วย หากเราดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และเข้าพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รากฟันเทียมนี้ก็จะสามารถมีอายุการใช้งานได้เสมือนฟันแท้ซี่อื่นๆ

ที่สำคัญไม่ควรใช้ฟันกระทบกับสิ่งแปลกปลอม และหลังจากรับประทานอาหารทุกครั้งควรจะบ้วนน้ำเกลือหรือน้ำยาบ้วนปากชนิดอ่อนเพื่อรักษาสุขภาพช่องปาก และไม่เพิ่มแบคทีเรียบริเวณรากฟันเทียม แต่หากเกิดอาการอักเสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรพบทันตแพทย์ทันที

ในส่วนนี้ทันตแพทย์อาจจะต้องตรวจประเมินก่อนว่ารากฟันเทียมที่ทำนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีผลต่อการเคลื่อนของฟันหากทำการจัดฟันหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะแนะนำให้จัดฟันให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยมาทำรากฟันเทียมต่อ เนื่องจากรากฟันเทียมนั้นจะไม่มีการเคลื่อนที่ได้เหมือนฟันธรรมชาติ

โดยปกติแล้วการทำรากฟันเทียมจะเป็นการใส่รากฟันเทียมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายสร้างกระดูกขึ้นมายึดติดกับตัวรากฟันเทียม ให้รากเทียมนั้นมีความแข็งแรง ใช้งานในการบดเคี้ยวได้ตามปกติ แต่ในบางกรณีที่เราเรียกกันว่ารากฟันเทียมหลุดนั้น ก็คือการที่กระดูกไม่สามารถสร้างขึ้นมายึดเกาะกับตัวรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์ฝังไว้ได้เหมือนปกติ โดยหากเป็นเช่นนี้ ทันตแพทย์จะต้องนัดคนไข้เพื่อเข้ามาตรวจประเมินดูว่าจะต้องทำการนำรากฟันเทียมตัวเก่าออกแล้วใส่รากฟันเทียมตัวใหม่ทดแทน หรือจำเป็นจะต้องได้รับการปลูกกระดูกก่อน แล้วจึงค่อยทำนัดเพื่อเข้ามาใส่ตัวรากฟันเทียมใหม่อีกครั้ง