ฟันซ้อนเกคืออะไร จำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่

วันนี้ ทันตแพทย์ ณัฐวุฒิ พารักษ์ ทันตแพทย์ประจำ PLUS Dental Clinic สาขาอุดมสุข ก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับเรื่องของฟันกันนะครับ

ฟันซ้อนเกเกิดจากอะไร ?

ฟันซ้อนเก ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่มีฟันซ้อนและเบียดกัน ในบริเวณขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่าง แต่ส่วนใหญ่จะพบบริเวณฟันด้านล้าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากขนาดของฟันใหญ่กว่าขนาดของขากรรไกรโดยรวม ก็จะทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกเกิดขึ้น

ฟันเก จำเป็นต้องถอนทุกเคสไหม ?

จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องถอนทุกเคส ในกรณีที่มีฟันหน้าซ้อนเก แต่ว่ามีฟันด้านหลังที่สูญเสียไป เราสามารถที่จะกระจายการซ้อนเกของฟันหน้าไปยังฟันหลังได้ ไม่จำเป็นต้องถอนทุกเคส

แผนการรักษาฟันเกเบื้องต้น ?

เราต้องพิจารณาจากขากรรไกรเราก่อนว่า ขากรรไกรรูปร่างเป็นอย่างไร สามารถขยายขากรรไกรได้หรือไม่ ถ้าสามารถขยายได้ ปัญหาฟันซ้อนเกอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำการถอนฟัน แต่ในกรณีที่มีลักษณะฟันซ้อนเกอยู่เต็มขากรรไกรแล้ว อาจจะต้องมีการถอนเพื่อให้เกิดช่องว่าง เพื่อกระจายฟันไปยังช่องว่างเหล่านั้น

ฟันเก จัดนานกว่าฟันห่างไหม ?

ส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟันซ้อนเกหรือฟันห่าง ก็จะมีระยะเวลาเฉลี่ยเท่าๆกัน ประมาณ 24-30 เดือน เป็นอย่างต่ำถึงจะจัดฟันเสร็จ ทั้ง 2 กรณีจะใช้เวลาเท่าๆกัน

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking