กิจกรรม คนละครึ่ง เพื่อนได้งาน เราได้เงิน

ขั้นตอน

1. ผู้สมัครงานจะต้องแอดไลน์ @fjb0398r สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
2. ผู้สมัครงานต้องระบุชื่อ -นามสกุล บุคคลที่แนะนำ
3. ผู้สมัครงานต้องผ่านการประเมิน 90 วัน
            ผู้สมัครงานถูกประเมิน เกรดA ระดับดีเยี่ยม รับเลย 8,000 บาท
            ผู้สมัครงานถูกประเมิน เกรดB ระดับพอใช้ รับเลย 3,000 บาท
4. ผู้สมัครงานผ่านการประเมินงาน 90 วัน จะได้รับข้อความจากทางบริษัท ดังนี้
   “คุณ…………………………..ผ่านการประเมินงาน 90 วัน ผลประเมินเกรดA ยินดีต้อนรับ
   เข้าสู่บริษัท พลัส เดนทัล คลินิก”
   ผู้สมัครแคป”ข้อความ”ส่งต่อให้บุคคลที่แนะนำงานได้เลย

1. ผู้สมัครงานจะต้องแอดไลน์ @fjb0398r สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
2. ผู้สมัครงานต้องระบุชื่อ -นามสกุล บุคคลที่แนะนำ
3. ผู้สมัครงานต้องผ่านการประเมิน 90 วัน
   
   ผู้สมัครงานถูกประเมิน เกรดA ระดับดีเยี่ยม รับเลย 8,000 บาท
   ผู้สมัครงานถูกประเมิน เกรดB ระดับพอใช้ รับเลย 3,000 บาท

4. ผู้สมัครงานผ่านการประเมินงาน 90 วัน จะได้รับข้อความจากทางบริษัท ดังนี้
   
   “คุณ…………………………..ผ่านการประเมินงาน
90 วัน ผลประเมินเกรดA ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท พลัส เดนทัล คลินิก”

ผู้สมัครแคป”ข้อความ”ส่งต่อให้บุคคลที่แนะนำงานได้เลย

 

ระยะเวลากิจกรรม หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ 2564

การประเมิน

ขั้นตอนการรับรางวัล

ผู้แนะนำงาน แอดไลน์ @fjb0398r
แจ้งซื่อ -นามสกุล เบอร์โทร พร้อมส่งข้อความที่ได้รับจากผู้สมัคร รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับเงินรางวัล

ผู้แนะนำงาน แอดไลน์ @fjb0398r
แจ้งซื่อ -นามสกุล เบอร์โทร พร้อมส่งข้อความที่ได้รับจากผู้สมัคร รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับเงินรางวัล

ฝ่ายบุคคล Tel 099-136-9333, 099-486-6886

ฝ่ายบุคคล
Tel 099-136-9333, 099-486-6886