จัดฟันที่ไหนดี ควรเลือกคลินิกจัดฟันอย่างไร

คนที่ต้องการแก้ปัญหาของฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันสบกันไม่พอดี ฟันซ้อนกัน ฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น หรือปัญหาฟันอื่น ๆ ที่ต้องรักษาด้วยวิธีการจัดฟันเท่านั้น ซึ่งปกติแล้วในโรงพยาบาลจะไม่ทำทันตกรรมอย่างการจัดฟัน แต่จะทำการรักษาด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุดสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ยกเว้นแต่การจัดฟันเท่านั้นที่จะต้องทำที่คลินิก เนื่องจากต้องเป็นทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น จึงจะสามารถจัดฟันได้ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าควรจัดฟันที่ไหนดี บทความนี้มีคำตอบว่าควรจะเลือกคลินิกจัดฟันอย่างไร

ควรจะจัดฟันที่ไหนดี

การจัดฟันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาฟัน ที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการถอนฟัน ขูดหินปูน หรืออุดฟันนั้น จะต้องทำการรักษาด้วยวิธีจัดฟันเท่านั้น เช่น ปัญหาฟันบนหรือฟันล่างยื่นมากกว่าปกติ ฟันกัดคร่อมทำให้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหาร เป็นต้น ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้จะต้องรักษาด้วยการจัดฟันและจะต้องรักษาที่คลินิก แต่จะทราบได้อย่างไรว่าควรจะเลือกคลินิกไหนดี ถ้าหากเลือกผิดอาจจะทำให้เกิดปัญหากับฟันได้ บทความนี้มีวิธีการเลือกคลินิกจัดฟันที่เลือกแล้วจะไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอน

• เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน

สิ่งแรกที่คนไข้ทั่วไปจะมองเห็นและใช้ในการตัดสินใจคือมาตรฐานของคลินิก ไม่ว่าจะเป็นใบรับรอง โดยปกติแล้วคนไข้สามารถตรวจสอบได้ว่าทางคลินิกได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งหรือไม่ อีกทั้งจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความแข็งแรง มีเครื่องมือครบ และมีเตียงสำหรับการรักษา ไม่ใช่ทำที่บ้าน หรือทำในสถานที่อื่นที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์

• ต้องมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น

ในการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันนั้น ไม่ใช่ว่าทันตแพทย์คนใดก็สามารถทำการจัดฟันให้แก่คนไข้ได้ เนื่องจากการจัดฟันจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะด้านในการรักษาเท่านั้น เพราะฉะนั้นจะต้องทำการตรวจสอบใบอนุญาตของทันตแพทย์ และใบรับรองการอบรมในเรื่องของการจัดฟัน และความรู้เฉพาะด้านในเรื่องการจัดฟันจากทางคลินิกก่อนที่จะเลือกการรักษานี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นในช่องปาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฟันให้มีเพิ่มขึ้นด้วย

• การเดินทางสะดวกต่อคนไข้

คนไข้ที่ต้องการจัดฟันจะต้องเลือกคลินิกที่การเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือว่ารถสาธารณะก็สามารถเดินทางไปยังคลินิกได้ เนื่องจากการจัดฟันนั้นเป็นวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกับวิธีการรักษาฟันรูปแบบอื่นที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วเสร็จสิ้น แต่การจัดฟันคนไข้จะต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือนเพื่อทำการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของรูปฟันและจะต้องมาเปลี่ยนยางของฟันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพราะฉะนั้นเลือกคลินิกที่เดินทางสะดวกไว้จะดีที่สุด

• ไม่ควรเลือกที่ราคาถูกมากเกินไป

โดยปกติแล้วการจัดฟันจะมีค่าใช้จ่ายที่หลักหมื่นและไม่ต้องจ่ายในครั้งเดียว ให้ทำการจ่ายเป็นประจำทุกเดือนในทุกครั้งที่มาพบทันตแพทย์ ด้วยเหตุผลนี่จึงไม่ควรเลือกคลินิกที่มีราคาถูกมากเกินไป เพราะอาจจะเป็นเพียงราคาที่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น เมื่อคนไข้ได้เข้าไปทำการรักษาจริงอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าจัดฟันได้ หรืออาจจะเป็นคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อจัดฟันแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้

• ครอบคลุมทุกบริการ

การจัดฟันเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาฟันเท่านั้น คลินิกที่ดีจะต้องมีบริการที่ครอบคลุมทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รักษารากฟันและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฟันทั้งหมดครบภายในคลินิกเดียว เพื่อให้คนไข้เดินทางมาแล้วสามารถรักษาได้ทุกรูปแบบ

สำหรับคนไข้ที่ต้องการจัดฟันสามารถนำวิธีการเลือกคลินิกทั้ง 6 ข้อนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้บริการได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเริ่มจัดฟันด้วย เพราะการได้คลินิกที่ดีและมีมาตรฐานนั้นจะช่วยให้การจัดฟันเกิดผลที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการจัดฟันได้ อาทิเช่น ปัญหารากฟันเน่าจากการจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือฟันล้มเพราะใช้เครื่องมือที่ไม่ดี เป็นต้น เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำการจัดฟันจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งคลินิกที่สนใจและทันตแพทย์ที่ทำการจัดฟัน

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking