Home / บทความน่ารู้จัดฟันและทันตกรรม / จัดฟันครั้งแรก ควรเริ่มเมื่อไหร่?

จัดฟันครั้งแรก ควรเริ่มเมื่อไหร่?

Posted on

การจัดฟันเป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวันทำงาน ก็เลือกวิธีนี้ในการรักษาปัญหาฟันต่าง ๆ อาทิเช่น ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันซ้อน ฟันสบกัน ซึ่งปัญหาฟันเหล่านี้สร้างความลำบากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเคี้ยวอาหารทำให้มีคนฟันผุและเป็นโรคอื่นจากการเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดทำให้เศษอาหารไปติดซอกฟันได้ และบางคนเสียความมั่นใจเนื่องจากยิ้มไม่สวย เพราะฉะนั้นควรจะเลือกจัดฟันดีที่สุด แต่ควรจะเริ่มจัดฟันในช่วงอายุเท่าใดจึงจะทำให้ได้ผลดีที่สุด

ช่วงอายุและวัยที่เหมาะสำหรับการจัดฟัน

แม้ว่าการจัดฟันจะสามารถทำได้ทุกคน และทุกวัยแต่ต้องเป็นคนที่มีปัญหาทั้ง 7 แบบ ได้แก่ปัญหาฟันสบกัน ฟันซ้อน ฟันห่าง ฟันกัดคร่อม ฟันล่างยื่น ฟันบนยื่น ฟันกัดเบี้ยว ซึ่งจะต้องทำการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันเท่านั้น ช่วงอายุที่เหมาะสำหรับการจัดฟันคือ 18 ถึง 20 ปี หรือวัยรุ่น เป็นช่วงที่ร่างกาย กระดูกและฟันกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ทำให้การปรับรูปร่างฟันนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่าในวัยอื่น แต่ในความเป็นจริงแล้วได้มีการวิจัยว่าช่วงอายุที่เหมาะสำหรับการทำฟันมากที่สุด คือ วัยเด็ก เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังจะเจริญเติบโตและช่วงวัยเด็กจะทำให้ฟันนั้นเรียงตัวกันสวยงามเป็นธรรมชาติมากกว่าวัยรุ่นหรือวัยทำงาน

 

การจัดฟันของแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร

การรักษาปัญหาฟันด้วยการจัดฟันนั้นของแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับฟันที่แตกต่างกัน รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ รูปแบบของฟัน

• วัยเด็ก

สำหรับวัยเด็กที่จะได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันนั้น จะต้องมีฟันหน้ายื่นมากกว่าปกติ การที่เด็กมีปันหน้ายื่นมากกว่าปกติจะทำให้เสียบุคลิกภาพ ทำให้ผู้ปกครองมักจะพามาทำการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันและจะใช้เวลาในการจัดไม่นาน เนื่องจากร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ทำให้การจัดรูปแบบของฟันนั้นสามารถทำได้ง่าย และยังรวมไปถึงปัญหาฟันห่าง ปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติถ้าหากตรวจพบตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กก็ควรจะทำการรักษาด้วยการจัดฟันทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว

• วัยรุ่น

จะเป็นได้ว่าช่วงวัยนี้จะทำการจัดฟันมากกว่าช่วงวัยอื่น เพราะความเชื่อที่ว่าการจัดฟันในช่วงวัยนี้จะช่วยให้ฟันเข้ารูปได้ง่ายและรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมมากที่สุด เพราะฟันทุกซี่จะเป็นฟันแท้และมีความถาวรมากกว่าในช่วงวัยเด็ก เมื่อทำการปรับรูปฟันในช่วงวัยนี้จะช่วยให้รูปแบบมีความคงทน ถาวรมากที่สุด

• วัยทำงาน

สำหรับในช่วงวัยนี้ก็สามารถทำการจัดฟันได้ ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกจัดฟันเพื่อความสวยงามและแก้ไขรูปร่างของฟันเท่านั้น เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีฟันแท้ครบและบางคนอาจจะเกิดฟันผิดรูปจึงต้องจัดฟันใหม่เพื่อให้เข้ารูปกับเหงือกเพิ่มขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าในช่วงวัยอื่น

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการจัดฟัน

คนที่จะเริ่มจัดฟันนอกจากจะต้องมีช่วงวัยที่เหมาะสมและมีปัญหาฟันทั้ง 7 รูปแบบแล้วยังมีสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่จะเริ่มจัดฟันด้วย สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

• คลินิกที่จะทำการจัดฟัน

สิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือการเลือกคลินิกที่ดีและมีมาตรฐาน เนื่องจากการจัดฟันนั้นจะต้องติดตั้งเครื่องมือชนิดพิเศษตามประเภทที่คนไข้เลือกไม่ว่าจะเป็นเหล็ก เซรามิก ดามอน หรือประเภทใสก็จะถูกติดตั้งด้วยเครื่องมือเฉพาะเท่านั้น เพราะฉะนั้นการเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานก็ช่วยให้ได้รับการรักษาที่ดีและสุขภาพภายในช่องปากก็จะได้รับการดูแลตามไปด้วย มีคนจำนวนมากที่เลือกจัดฟันกับคลินิกไม่ได้มาตรฐานและทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งฟันล้ม รากฟันเน่า เป็นต้น

• เงินที่จะใช้ในการจัดฟัน

คนที่จำเริ่มจัดฟันจะต้องทำการปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบว่าฟันของตนเอง ควรจะเลือกจัดฟันตามประเภทใดและต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ถ้าหากเลือกจัดแบบเหล็กหรือโลหะจะต้องใช้เงินทุน 35,000 ถึง 60,000 บาท แบบเซรามิกจะมีราคาตั้งแต่ 50,000 ถึง 65,000 บาท และถ้าหากเป็นแบบดามอนและแบบใสจะมีราคาที่สูงเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเริ่มจัดฟันแม้ว่าไม่ได้จ่ายเงินทั้งหมดก็ตาม

• ความอดทนต่อความเจ็บปวด

คนไข้ที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันจะต้องทำใจยอมรับต่อความเจ็บปวด ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือไปจนถึงติดตั้งเครื่องมือจนเสร็จ หลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์ก็ต้องดูแลช่องปากของตนเอง ถ้าหากเกิดอาการเจ็บหรือปวดบริเวณฟันก็ต้องรับประทานยาตามที่ทันตแพทย์สั่งเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าการจัดฟันจะสามารถทำได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก อีกทั้งยังมีวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นแล้วว่าการจัดฟันในช่วง 6-8 ปี หรือไม่เกิน 10 ปีนั้นจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี และฟันมีการเรียงตัวสวยงามตามธรรมชาติ แต่ทางที่ดีควรจะจัดในช่วงวัยรุ่นจะดีที่สุดเพราะเริ่มเป็นฟันแท้ทั้งหมดและมีความคงทน ถาวรมากกว่า ถ้าหากเลยช่วงวัยนี้ก็สามารถทำการจัดได้ แต่อาจจะได้รับผลที่ไม่เต็มที่ และอาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลง ได้เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking