ทำไมต้องจัดฟัน จัดฟันเพื่ออะไร

ความสวยงามเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทุกคนได้ โดยเฉพาะการมีรอยยิ้มที่สวยงาม ฟันที่เรียงตัวเป็นระเบียบ ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีฟันเรียงชิดติดกันอย่างสวยงาม ก็จะส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ แต่ถ้าหากเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ทั้งลักษณะฟันยื่นมากกว่าปกติ ลักษณะฟันที่ซ้อนกัน ซึ่งลักษณะฟันเหล่านี้จะส่งผลต่อรูปหน้าและการรับประทานอาหารด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการจัดฟันจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ แต่การจัดฟันจะทำเพื่ออะไรได้บ้าง นอกจากการปรับลักษณะของฟัน สามารถทำความเข้าใจที่บทความนี้ก่อนเริ่มการจัดฟันได้

 

1. ทำไมต้องจัดฟัน

เชื่อว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่เคยจัดฟัน หรืออาจจะมีความต้องการที่จะจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันนั้นจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น ปัญหาฟันซ้อนกัน การมีลักษณะฟันเช่นนี้จะทำให้มีฟันมากกว่าปกติและมีการซ้อนทับกันจนทำให้เกิดการสะสมแบคทีเรียและสิ่งสกปรกได้จึงควรจัดฟัน เพราะการจัดพันจะช่วยให้ฟันที่ซ้อนกันได้เรียงตัวสวยและเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่คุณต้องจัดฟันนั้นมีจำนวนหลายข้อด้วยกัน

• มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน

สาเหตุที่น่าสนใจในการเลือกจัดฟันนั้น สิ่งแรกที่คนจัดฟันส่วนใหญ่จะเลือกทำ เพราะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟันได้โดยตรง ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ว่าควรจะทำการจัดฟันหรือไม่ ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่ไม่เท่ากัน บางคน 3 ปี บางคน 4 ปี

• ขาดความมั่นใจ

สาเหตุที่น่าสนใจในการเลือกจัดฟันนั้น สิ่งแรกที่คนจัดฟันส่วนใหญ่จะเลือกทำ เพราะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟันได้โดยตรง ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ว่าควรจะทำการจัดฟันหรือไม่ ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่ไม่เท่ากัน บางคน 3 ปี บางคน 4 ปี

• มีสิ่งสกปรกสะสมมากเกินไป

เชื่อได้ว่ามีคนที่ยังไม่เคยจัดฟันจะต้องพบเจอทุกครั้ง เมื่อไปตรวจฟันหรือว่าไปทำการรักษาฟันในรูปแบบอื่น และแพทย์จะบอกว่าฟันของคุณไม่สะอาดมีการสะสมสิ่งสกปรกจากเศษอาหาร หรือแบคทีเรียที่มากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับฟันในด้านอื่น ๆ ตามมาได้ เพราะฉะนั้นการจัดฟันก็จะช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบและลดการสะสมสิ่งสกปรกเหล่านี้ได้

01

2. ปัญหาฟันแบบใดที่ควรจะจัดฟัน

สำหรับคนที่ต้องการจะจัดฟันแต่ไม่แน่ใจว่าฟันของตนเองตรงกับปัญหาที่ควรจะจัดฟันได้หรือไม่ สามารถศึกษาที่บทความนี้ก่อนได้ ลักษณะของฟันที่ควรจะรับการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันนั้น มีทั้งหมด 6 รูปแบบด้วยกัน

• รูปแบบที่ 1 ฟันซ้อน

เป็นรูปแบบที่ควรจะแก้ไขด้วยการจัดฟันมากที่สุด เนื่องจากฟันจะขึ้นซ้อนกันทำให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกจนทำให้เกิดปัญหาฟันผุได้ เพราะฉะนั้นควรจะเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟันแต่จะต้องถอนฟันซี่ที่ซ้อนออกก่อนจึงจะจัดได้

• รูปแบบที่ 2 ฟันสบเปิด

เป็นรูปแบบที่ควรเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟันเช่นเดียวกัน ฟันที่มีรูปแบบนี้จะทำให้เกิดช่องว่างเพราะฉะนั้นการจัดฟันช่วยลดช่องว่างระหว่างฟันได้

• รูปแบบที่ 3 ฟันกัดคร่อม

เป็นรูปแบบที่ทำให้การรับประทานอาหารนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากฟันไม่สบกันในขณะที่รับประทานอาหาร ไม่ว่าจะเป็นฟันบนที่ยื่นมากกว่าปกติ หรือฟันล่างที่ยื่นมากกว่า ทำให้ฟันไม่สามารถสบกันได้

• รูปแบบที่ 4 ฟันบนยื่น

เป็นรูปแบบที่จะทำให้คุณเสียความมั่นใจ เพราะบางคนอาจจะถูกล้อเล่น และยังมีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นควรจะเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟัน

• รูปแบบที่ 5 ฟันล่างยื่น

เป็นรูปแบบที่คล้ายกับรูปแบบที่ 4 แต่เปลี่ยนจากฟันบนเป็นฟันล่างแทน ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหาในการรับประทานอาหารได้ เพราะฉะนั้นควรจะจัดฟันสามารถเลือกจัดเฉพาะฟันล่างได้

• รูปแบบที่ 6 ฟันกัดเบี้ยว

เป็นรูปแบบที่ควรจะจัดฟัน เนื่องจากลักษณะฟันเช่นนี้จะทำให้มีปัญหาในการรับประทานอาหาร ไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

3. การจัดฟันช่วยสิ่งใดได้บ้าง

การจัดฟันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น จะช่วยลดปัญหาการรับประทานอาหาร หรือการเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่คนที่เข้ารับการรักษาได้ นอกจากความสวยงามที่จะได้รับแล้วยังลดปัญหาฟันทั้ง 6 รูปแบบที่กล่าวมาได้ เพราะการมีปัญหาฟันเช่นนั้นไม่ได้เพียงแค่รับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตด้วย

สำหรับคนที่ต้องการจัดฟันจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการจัดฟันจะช่วยในเรื่องใดได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของฟันที่มีมากถึง 6 รูปแบบ ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีลักษณะฟันตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นฟันสบกัน ฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น หรือปัญหาอื่น ๆ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ แต่จะต้องปรึกษากับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยเฉพาะการเลือกศูนย์ทันตกรรมควรจะเลือกที่มีมาตรฐานเท่านั้น เพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ 

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking