ควรเริ่มจัดฟันเมื่อใด

คนที่กำลังมีปัญหาฟันห่าง ฟันบนยื่น หรือฟันล่างยื่นมากกว่าปกติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งการรับประทานอาหาร และการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความมั่นใจอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ การจัดฟันนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปัญหาเหล่านี้ได้ แต่การจะเริ่มจัดฟันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนด้วยรูปแบบการรักษาที่มีหลากหลาย และค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดฟัน เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มสนใจจะจัดฟันสามารถศึกษาข้อมูลของราคาค่าใช้จ่ายจากบทความนี้ได้

ประเภทของการจัดฟัน

สำหรับคนที่เริ่มสนใจการจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาของฟันไม่ว่าจะเป็น ฟันห่าง ฟันล่างยื่น ฟันบนยื่น ฟันสบกัน ฟันกัดคร่อม ฟันกัดเบี้ยว ฟันซ้อน ก็ควรจะเลือกจัดฟันนับเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่การจัดฟันแบบเหล็กหรือโลหะเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีการจัดฟันรูปแบบอื่นด้วย ดังนี้

• จัดฟันแบบโลหะหรือเหล็ก

เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่าประเภทอื่น ๆ และยังสามารถเปลี่ยนสียางได้ทุกเดือนเหมาะสำหรับคนที่งบน้อยก็สามารถจัดได้

• จัดฟันแบบเซรามิก

สำหรับการจัดฟันรูปแบบนี้มีความคล้ายกับแบบเหล็ก แต่จะบางกว่าทำให้สามารถสังเกตได้ยาก และยังมีราคาที่แพงกว่า เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการติดตั้งเครื่องมือดัดฟันและยังเปลี่ยนสียางได้

• จัดฟันแบบดามอน

สำหรับคนที่ต้องการจัดฟันแบบรวดเร็วใช้เวลาในการจัดไม่นานควรจะเลือกแบบดามอนจะดีที่สุด เพราะมีโครงสำหรับการจัดฟันโดยเฉพาะไม่ต้องใช้ยาง อีกทั้งยังเลื่อนรูปฟันได้รวดเร็วกว่า

• จัดฟันแบบใส

เป็นรูปแบบการจัดฟันที่แพงที่สุด เนื่องจากวิธีการจัดนั้นจะต้องทำการแสกนฟันและเอ็กซเรย์ของคนไข้เพื่อพิมพ์แบบโดยเฉพาะของแต่ละคน อีกทั้งแผ่นใสต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาแพงมากกว่าการจัดฟันรูปแบบอื่น แต่สามารถถอดออกได้ตามความต้องการ

 

จัดฟันต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่

สำหรับคนที่จะเริ่มจัดฟันและสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพราะการจัดฟันนั้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในช่วงที่ต้องเปลี่ยนยางทุกเดือนหรือในช่วงติดตั้งเครื่องมือเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจะเริ่มขึ้นตั้งแต่คนไข้ตกลงที่จะจัดฟันและเริ่มเคลียร์ช่องปาก ดังนี้

• การจ่ายครั้งที่ 1 การตรวจสุขภาพฟัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพฟันเพื่อเตรียมเคลียร์ช่องปากนั้นของแต่คนจะไม่เท่ากัน ซึ่งทางทันตะแพทย์จะต้องทำการตรวจว่าคนไข้จะต้องทำสิ่งใดบ้าง เช่น การเอ็กซเรย์ การอุดฟัน การขูดหินปูน การถอนฟัน การพิมพ์ฟัน เป็นต้น โดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาท หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นจากทางสถาบันทันตกรรมด้วย

• การจ่ายครั้งที่ 2 การเครียร์ช่องปาก

สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 2 นั้น คนไข้จะต้องตรวจสอบว่าตนเองจะต้องทำสิ่งใดบ้าง ถ้าหากต้องถอนฟันก็จะอยู่ที่ซี่ละ 500 ถึง 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย การขูดหินปูนเริ่มต้นที่ 800 ถึง 1,500 บาท การอุดฟันเริ่มที่ซี่ละ 500 บาท หรือการเคลียร์ช่องปากในรูปแบบอื่นที่ทางทันตะแพทย์ได้กำหนด จะต้องเตรียมเงินในขั้นนั้นประมาณ 3,000 บาทขึ้นไป

• การจ่ายครั้งที่ 3 ติดตั้งเครื่องมือ

สำหรับการจ่ายในช่วงที่ติดตั้งเครื่องมือนั้นจะดียง 1,500 ถึง 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คนไข้เลือก ถ้าหากเป็นประเภทเหล็กก็จะต้องจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทในครั้งแรก ถ้าหากเป็นประเภทเซรามิกจะต้องจ่ายเริ่มต้นที่ 2,000 บาทขึ้นไป ประเภทดามอนจะต้องจ่ายเริ่มต้นที่ 2,500 บาท และประเภทใสจะต้องจ่ายเริ่มต้นที่ 3,000 บาท หรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือก ราคาทั้งหมดที่กล่าวมาคือค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องมือครั้งแรกเท่านั้น

• การจ่ายครั้งที่ 4 การจ่ายประจำทุกเดือน

สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้ายนั้นจะต้องทำการจ่ายทุกเดือน เพราะคนไข้จะต้องทำการเปลี่ยนยางหรือพบทันตแพทย์ทุกเดือนเพื่อตรวจสุขภาพของฟันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และจะต้องจ่ายเงินประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทจนกว่าจะครบตามที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือกด้วยถ้าหากเลือกแบบใสก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการจัดฟันจะต้องทำการจ่ายเงินตลอดระยะเวลาที่ได้ติดตั้งเครื่องมือในการจัดฟัน สำหรับคนที่ต้องการจัดฟันนั้นจะต้องเตรียมเงินอย่างน้อย 40,000 บาทขึ้นไป แม้ว่าการจัดฟันนั้นจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อน หรือจ่ายเพียงครั้งเดียวก็ตาม แต่ถ้าหากนำทุกค่าใช้จ่ายมาคิดรวมกันก็นับว่าเป็นจำนวนเงินที่มากเช่นเดียวกัน

สำหรับคนที่ต้องการจัดฟันและอาจจะคิดว่าเป็นการนำเงินจำนวนมากมาใช้เพียงครั้งเดียว ซึ่งไม่ใช่ความจริงการจัดฟันจะทยอยจ่ายเงินเป็นงวดหรือเป็นเดือนตามที่สถาบันทันตกรรมได้กำหนด ซึ่งแต่ละสถาบันนั้นก็มีราคาที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นให้แก่คนไข้ใหม่ด้วย ก่อนที่จะเริ่มจัดฟันสามารถตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากทางสถาบัน และควรจะเลือกที่ได้มาตรฐานและมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ห้ามเลือกที่มีราคาถูกมากเกินไปหรือจัดฟันแฟชั่นเด็ดขาด เพราะจะทำให้ฟันเกิดปัญหามากกว่าเดิมได้ บางคนอาจจะทำให้รากฟันเน่าจนต้องถอนทิ้ง เป็นต้น

 

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking