Home / บทความน่ารู้จัดฟันและทันตกรรม / การจัดฟันและสิ่งที่ควรรู้ก่อนการจัดฟัน สำหรับคนเริ่มต้น

การจัดฟันและสิ่งที่ควรรู้ก่อนการจัดฟัน สำหรับคนเริ่มต้น

Posted on

การจัดฟันและสิ่งที่ควรรู้ก่อนจัดฟัน สำหรับคนเริ่มต้น

การจัดฟันนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับฟันได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฟันที่ซ้อนกันจนทำให้รูปหน้านั้นมีความผิดปกติ หรือมีคนที่มีปัญหาฟันบนยื่นมากกว่าปกติก็ทำให้เสียความมั่นใจ เพราะฉะนั้นการจัดฟันจึงเป็นทางออกที่ดี เพราะจะช่วยในการปรับรูปฟันให้มีความสวยงาม ความเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาได้ คุณจะต้องเลือกทำฟันกับทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น และสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจัดฟันนั้นจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนการจัดฟัน

1. ทำความรู้จักกับการจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนที่มีปัญหาฟันในลักษณะฟันซ้อนกัน ฟันไม่สบกัน ฟันบนยื่นมากกว่าปกติ ฟันล่างยื่นมากกว่าปกติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องทำการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันเท่านั้น แต่ระยะเวลาที่จะใช้ในการรักษาของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคน ก่อนที่จะเริ่มทำการจัดฟันนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการเคลียร์ช่องปากตั้งแต่การถอนฟัน การขูดหินปูน หรือแม้แต่การอุดฟันก็ต้องเริ่มทำก่อนที่จะมีการติดตั้งเครื่องมือในการจัดฟัน

2. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเริ่มจัดฟัน

สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มจัดฟันจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟัน เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่ตนเอง การทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรรู้จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการจัดฟันเสร็จได้

• ค่าใช้จ่าย

เป็นสิ่งที่คนจัดฟันควรจะรู้ก่อนเริ่มจะจัดฟันจะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดฟัน ซึ่งแต่ละคลินิกจะมีราคาและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 40,0000 ถึง 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกจัด และปัญหาของฟันยิ่งมีปัญหามาก ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นมากตามไปด้วย แต่คนที่ทำการจัดฟันจะไม่ต้องจ่ายทีเดียวทั้งหมด ทางคลินิกจะทำการแบ่งเป็นงวดตามช่วงระยะเวลาที่มีการจัดฟัน อาจจะมีแบ่งเป็นเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อครั้ง

• คลินิกที่เลือกทำ

การจะจัดฟันสิ่งที่ควรจะเลือกมากที่สุดคือคลินิก จะต้องเลือกที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพราะเครื่องมือทุกชั้นจะต้องถูกติดตั้งเข้าไปภายในช่องปาก เพราะฉะนั้นไม่ควรเลือกคลินิกเถื่อนหรือคลินิกที่ไม่ได้ตาม และไม่ควรเห็นแก่ราคาที่ถูกมากเกินไป เพราะอาจจะมีความปลอดภัยน้อยได้

• ปัญหาของฟัน

คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันไม่ใช่ว่าจะได้เข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟันทุกคน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำการตรวจสอบปัญหาของฟันว่ามีปัญหาตามที่ได้ระบุหรือไม่ อาทิเช่น ฟันห่าง ฟันซ้อนกัน ฟันไม่สบกัน ฟันล่างยื่น ฟันบนยื่น เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีปัญหาในลักษณะนี้เท่านั้น จึงจะจัดฟันได้ แต่ถ้าหากมีปัญหาฟันผุ หรือต้องขูดหินปูนไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยการจัดฟัน

• ความเจ็บปวด

การรักษาฟันด้วยการจัดฟันนั้น คนที่เข้ารับการรักษาจะต้องพร้อมรับกับความเจ็บปวด จะต้องมีความอดทน เพราะระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องมือภายในช่องปากนั้นใช้เวลานาน รวมไปถึงช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเคลียร์ช่องปาก ตั้งแต่การถอนฟันซี่ที่เกิน หรือการขูดหินปูน การอุดฟันก็ต้องได้รับกับความเจ็บปวดอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นจะต้องมีความอดทนเพื่อให้ฟันสวยได้

• การดูและตนเองหลังจากที่ทำการจัดฟัน

เรื่องที่คนจัดฟันควรจะศึกษาไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลก่อนเริ่มจัดฟันเท่านั้น หลังจากที่จัดฟันเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูและสุขภาพของช่องปากให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดฟันและเหล็กที่ติดตั้งอยู่ภายในช่องปาก อาหารที่จะรับประทานได้ หรืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาหารบางชนิดมีความแข็งมากเกินไป อาจจะทำให้ฟันผิดรูปได้ และในช่วงแรกควรเลือกรับประทานเฉพาะอาหารอ่อน ๆ อย่างข้าวต้มหรือโจ๊กเท่านั้น เพื่อป้องกันอาการเจ็บหลังจากที่ยาชาหมด

• ควรจะจัดฟันในช่วงอายุเท่าใด

สำหรับการจัดฟันนั้น ไม่ใช่ว่าจะจัดได้ทุกคน ทันตแพทย์จะต้องทำการตรวจสอบอายุของผู้ที่จะเข้ารับบริการว่าควรจะได้รับการรักษาด้วยการจัดฟันหรือไม่ อาทิเช่น คนที่อยู่ในช่วงวัยเด็กที่ยังไม่มีฟันแท้ หรือมีฟันแท้สลับกับฟันน้ำนมเป็นช่วงวัยที่ไม่ควรจัดมากที่สุด แต่ถ้าหากเป็นช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเหมาะสมสำหรับการจัดฟัน โดยที่ไม่ต้องทำการเคลียร์ช่องปากมากหนัก และช่วงวัยทำงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องทำการถอนฟันเพื่อเคลียร์ช่องปากด้วย เป็นต้น

 

แม้ว่าการจัดฟันจะเป็นวิธีการรักษาที่น่าสนใจ และช่วยรักษาปัญหาฟันต่าง ๆ ได้ แต่ผู้ที่เลือกรับการรักษาด้วยวิธีนี้จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มีราคาตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำการจ่ายในครั้งเดียว สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ได้ ควรจะเลือกคลินิกในการจัดฟันที่มีทันตะแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานจะดีที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากทำการจัดฟัน และจะต้องรับต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างทำการติดตั้งเครื่องมือและหลังจากที่ทำการจัดฟันเรียบร้อยแล้ว

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking