เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการจัดฟัน

การรักษาฟันนั้นมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน หรือแม้แต่การจัดฟันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาสุขภาพภายในช่องปากได้ โดยเฉพาะการจัดฟันที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่รักษาสุขภาพช่องปากเท่านั้น ยังช่วยในเรื่องอื่น ๆ ได้ อาทิเช่น การเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ารับบริการ การช่วยจัดระเบียบของฟันให้มีความสวยงามมากขึ้น ช่วยลดการสะสมสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือเศษอาหารตามซอกฟัน หรือบริเวณฟันที่ซ้อนกัน เป็นต้น ทำให้มีคนสนใจที่จะจัดฟันเป็นจำนวนมาก แต่ก่อนที่จะเริ่มจัดหันควรจะทำการศึกษาว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างจากบทความนี้

1. การเปรียบเทียบจะช่วยได้อย่างไร

สำหรับการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียในการจัดฟัน จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่คนที่ต้องการทำฟัน เพราะปัญหาเกี่ยวกับฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนปัญหาฟันต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการจัดฟัน แต่บางปัญหาสามารถเลือกวิธีการรักษารูปแบบอื่นได้ เพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาด้วยการจัดฟันจะต้องศึกษาและเปรียบเทียบให้เข้าใจ

ฟัน 7 แบบที่ควรจัดฟัน

2. ข้อดีในการจัดฟัน

สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มจัดฟันจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟัน เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่ตนเอง การทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรรู้จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการจัดฟันเสร็จได้

• ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟันทั้ง 7 รูปแบบ อาทิเช่น ปัญหาฟันซ้อน ปัญหาฟันสบเปิด ปัญหาฟันกัดคร่อม ปัญหาฟันบนยื่น ปัญหาฟันล่างยื่น ปัญหาฟันห่าง ปัญหาฟันกัดเบี้ยว เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้จากการจัดฟันเท่านั้น แต่จะใช้ระยะเวลานานเท่าใดขึ้นอยู่กับระดับของปัญหาด้วย

• ช่วยเพิ่มนิสัยการรักฟันให้แก่คนจัดฟัน เพราะคนที่จัดฟันจะต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน และจะต้องตรวจสุขภาพช่องปาก 2 ครั้งต่อปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้นตามไปด้วย เมื่อได้ทำการรักษาไปเรื่อย ๆ จะทำให้ติดนิสัยที่จะต้องไปตรวจสุขภาพช่องปากทุกปี

• ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้แก่คนที่จัดฟันได้ เมื่อเข้ารับการรักษาสุขภาพในช่องปากด้วยการจัดฟันแล้วจะทำให้ฟันเรียงตัวสวยงาม ทำให้เวลายิ้มมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีเพิ่มขึ้น ทำให้คนที่ทำงานในด้านบริการหรือต้องใช้ความสวยงามมักจะเลือกจัดฟันเป็นส่วนใหญ่ เพราะจะทำให้บุคลิกภาพดีขึ้น เสริมความมั่นใจ

•  ช่วยแก้ปัญหาการเคี้ยวอาหาร คนที่มีปัญหาในการรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันบริเวณที่ช่วยในการเคี้ยวข้าวมีการยื่นมากกว่าปกติ หรือฟันไม่สบกันทำให้การเคี้ยวข้าวไม่ละเอียด และเกิดการสะสมเศษอาหารที่ซอกฟันทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับฟันตามมาได้ เพราะฉะนั้นควรจะจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

3. ข้อเสียในการจัดฟัน

สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มจัดฟันจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟัน เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้แก่ตนเอง การทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรรู้จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการจัดฟันเสร็จได้

• ต้องอดทนต่อความเจ็บปวด คนที่จะเข้ารับการรักษาสุขภาพช่องปากจะต้องมีความอดทนต่อความเจ็บปวด และระยะเวลาที่นานกว่าการรักษารูปแบบอื่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเคลียร์ช่องปากให้พร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่องมือ ระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้เวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล และในช่วงระยะเวลาที่ทำการติดเหล็กดัดก็จะทำให้เกิดความลำบาก เมื่อทำการจัดฟันเรียบร้อยแล้วและยาชาหมดฤทธิ์ก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณที่ทำการติดตั้งเหล็กด้วย

• รับประทานอาหารได้ลำบาก เมื่อจัดฟันเรียบร้อยแล้วจะทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารบ้างชนิดได้ โดยเฉพาะอาหารที่มีความแข็งก็จะไม่สามารถรับประทานได้ เพราะจะทำให้รูปฟันเปลี่ยนรูปได้ และยังเป็นการทำลายฟันด้วย จะรับรับประทานอาหารที่ได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษมากกว่าคนปกติ

• เกิดความลำบากในการทำความสะอาดฟัน เมื่อติดตั้งเครื่องมือในช่องปากเรียบร้อยแล้วจะทำให้แปรงฟันได้ลากยากเพิ่มขึ้น และจะต้องใส่ใจทุกซอกของฟันมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังควรเพิ่มไหมสำหรับขัดฟันหลังจากที่แปลงฟันด้วย

• รากฟันสั้นมากกว่าปกติ เมื่อทำการจัดฟันจนครบกำหนดที่ทันตแพทย์กำหนดไว้แล้ว จะต้องทำการถอดเครื่องมือที่ติดตั้งในช่องปาก ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องใส่อุปกรณ์พิเศษที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการล้มของฟัน เนื่องจากรากฟันมีความสั้นมากกว่ารากฟันเดิม การใช้อุปกรณ์พิเศษจะช่วยพยุงฟันไว้ไม่ให้ล้มได้

จะเห็นได้ว่าการจัดฟันเพื่อความสวยงาม และปรับรูปฟันนั้น มีทั้งข้อดีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อดีต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นไม่ได้ช่วยให้แค่ฟันเรียงตัวสวยเท่านั้น การจัดฟันยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่คนที่เข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟันด้วย แต่ความสวยก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนและความเจ็บปวด ถ้าหากคุณสามารถที่จะอดทนตั้งแต่การเคลียร์ช่องปากไปจนถึงติดตั้งเครื่องมือ และระยะเวลาต่าง ๆ ได้ก็สามารถทำการจัดฟันได้ แต่ถ้าหากไม่ชอบข้อเสียข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 3 ข้ออาจจะชะลอการจัดฟันไปก่อนได้

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking

จัดฟัน ดัดฟัน ผ่าฟันคุด จัดฟันครั้งแรก
จัดฟันแบบใส รีเทนเนอร์ ไว้ใจเรา
PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรม
มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่คุณ
ประทับใจ พร้อมปรึกษาจัดฟันฟรี  ที่ 
www.plusdentalclinic.com/booking