จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces)

จัดฟันแบบเซรามิก
จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) เน้นความสวยงาม สังเกตได้ยากว่าจัดฟันอยู่ ทำให้มั่นใจเวลาพูดหรือยิ้ม เนื่องจากวัสดุมีสีเหมือนฟัน หากไม่ได้สังเกตจะเห็นเพียงลวดพาดผ่านตัวฟัน แต่หลักการในการจัดฟัน ยังคงเหมือนจัดฟันแบบโลหะธรรมดาเลย  
จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) เน้นความสวยงาม สังเกตได้ยากว่าจัดฟันอยู่ ทำให้มั่นใจเวลาพูดหรือยิ้ม เนื่องจากวัสดุมีสีเหมือนฟัน หากไม่ได้สังเกตจะเห็นเพียงลวดพาดผ่านตัวฟัน แต่หลักการในการจัดฟัน ยังคงเหมือนจัดฟันแบบโลหะธรรมดาเลย  

การจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) คืออะไร ?

จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) คือรูปแบบการจัดฟันแบบเดียวกันกับการจัดฟันโลหะธรรมดา แตกต่างกันเพียงตรงวัสดุของเครื่องมือจัดฟันที่ติดผิวหน้าฟัน (Bracket) จะใช้วัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน และใช้ยางรัดลวดจัดฟัน(O-ring) สีใส เพื่อเน้นในเรื่องของการพลางอุปกรณ์ทำให้สังเกตได้ยากว่าจัดฟันอยู่
จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) คือรูปแบบการจัดฟันแบบเดียวกันกับการจัดฟันโลหะธรรมดา แตกต่างกันเพียงตรงวัสดุของเครื่องมือจัดฟันที่ติดผิวหน้าฟัน (Bracket) จะใช้วัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน และใช้ยางรัดลวดจัดฟัน(O-ring) สีใส เพื่อเน้นในเรื่องของการพลางอุปกรณ์ทำให้สังเกตได้ยากว่าจัดฟันอยู่
การจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) เหมาะกับใคร?

การจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) เหมาะกับใคร?

การจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) เหมาะกับใคร?

 • เหมาะกับผู้ใหญ่ หรือคนที่ต้องการเน้นความสวยงาม ไม่อยากให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน เน้นความสวยงาม มีความมั่นใจเวลาพูด หรือยิ้ม
 • เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ระคายเคือง หรือแพ้โลหะที่ใช้ในการจัดฟัน
 • คนที่มีความผิดปกติของการสบฟันแทบทุกประเภท การจัดฟันแบบเซรามิก ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาฟันสบได้หลากหลาย
 • เหมาะกับผู้ใหญ่ หรือคนที่ต้องการเน้นความสวยงาม ไม่อยากให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน เน้นความสวยงาม มีความมั่นใจเวลาพูด หรือยิ้ม
 • เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ระคายเคือง หรือแพ้โลหะที่ใช้ในการจัดฟัน
 • คนที่มีความผิดปกติของการสบฟันแทบทุกประเภท การจัดฟันแบบเซรามิก ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาฟันสบได้หลากหลาย
การจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces) เหมาะกับใคร?

ข้อดีของการจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces)

ข้อดีของการจัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces)

 • ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่เสียบุคลิกในขณะจัดฟัน
 • ทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากวัสดุติดที่ด้านหน้าฟัน และเศษอาหารติดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
 • ผู้ที่มีเวลาเข้ามาพบทันตแพทย์ เพื่อปรับเครื่องมือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามทันตแพทย์นัดหมาย
 • ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่เสียบุคลิกในขณะจัดฟัน
 • ทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากวัสดุติดที่ด้านหน้าฟัน และเศษอาหารติดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
 • ผู้ที่มีเวลาเข้ามาพบทันตแพทย์ เพื่อปรับเครื่องมือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือตามทันตแพทย์นัดหมาย

3 ขั้นตอนการสร้างรอยยิ้ม

3 ขั้นตอนการสร้างรอยยิ้ม

แบ่งเป็น 3 ช่วงการรักษา คือช่วงแรกที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มจัดฟัน ต่อมาคือช่วงจัดฟันที่จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และความสม่ำเสมอในการรักษาตามทันตแพทย์แนะนำ และช่วงสุดท้ายการดูแลตัวเองหลังจัดฟัน เพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวสวยงามสมบูรณ์แบบ

แบ่งเป็น 3 ช่วงการรักษา คือช่วงแรกที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มจัดฟัน ต่อมาคือช่วงจัดฟันที่จะใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และความสม่ำเสมอในการรักษาตามทันตแพทย์แนะนำ และช่วงสุดท้ายการดูแลตัวเองหลังจัดฟัน เพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวสวยงามสมบูรณ์แบบ

1. ปรึกษา-เตรียมการรักษา

1. ปรึกษา-เตรียมการรักษา

 • ปรึกษาทันตแพทย์
  ปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน ตรวจเช็กสภาพฟันเบื้องต้นของคนไข้ เพื่อประเมินการวางแผนการรักษาให้เหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟัน ในรูปแบบต่าง ๆ ให้คนไข้ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตรงความต้องการที่สุด เพราะการจัดฟันจะใช้เวลา 2-3ปี (ขึ้นอยู่กับเคส) ซึ่งเป็นการรักษาที่ใช้ระยะเวลานานพอควร คนไข้จึงต้องได้รับข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ปรึกษาทันตแพทย์
  ปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน ตรวจเช็กสภาพฟันเบื้องต้นของคนไข้ เพื่อประเมินการวางแผนการรักษาให้เหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟัน ในรูปแบบต่าง ๆ ให้คนไข้ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตรงความต้องการที่สุด เพราะการจัดฟันจะใช้เวลา 2-3ปี (ขึ้นอยู่กับเคส) ซึ่งเป็นการรักษาที่ใช้ระยะเวลานานพอควร คนไข้จึงต้องได้รับข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • พิมพ์ช่องปาก และ เอกซเรย์
  เมื่อตัดสินใจจัดฟัน และได้เลือกวิธีจัดฟันที่เหมาะสมแล้ว ทางทันตแพทย์จะแจ้งแผนการรักษาแบบคร่าว ๆ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการพิมพ์ฟันเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลังจัดฟันของคนไข้ ต่อไปก็ต้องทำการเอกซเรย์ฟัน เพื่อตรวจเช็กสภาพช่องปากในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างเช่น ฟันผุ ฟันคุด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัย ในการออกแบบการรักษา การเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เมื่อตัดสินใจจัดฟัน
  และได้เลือกวิธีจัดฟันที่เหมาะสมแล้ว ทางทันตแพทย์จะแจ้งแผนการรักษาแบบคร่าว ๆ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการพิมพ์ฟันเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลังจัดฟันของคนไข้ ต่อไปก็ต้องทำการเอกซเรย์ฟัน เพื่อตรวจเช็กสภาพช่องปากในส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างเช่น ฟันผุ ฟันคุด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวินิจฉัย ในการออกแบบการรักษา การเรียงตัวของฟัน การสบฟัน ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เคลียร์ช่องปาก
  คือการเตรียมสุขภาพช่องปากของเรา ให้พร้อมที่จะติดเครื่องมือจัดฟัน เช่นฟันคุด การอุดฟัน การขูดหินปูน การถอนฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ที่ทำให้การรักษายุ่งยากขึ้น ในระหว่างที่เราจัดฟันอยู่นั่นเองเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการช่วยให้ผลการรักษาของเราสำเร็จด้วยดี โดยขั้นตอนนี้ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล โดยในบางคนไข้อาจจะมีปัญหาในช่องปากเยอะเป็นพิเศษ ก็สามารถทยอยทำตามงบที่เราตั้งไว้ได้
 • เคลียร์ช่องปาก
  คือการเตรียมสุขภาพช่องปากของเรา ให้พร้อมที่จะติดเครื่องมือจัดฟัน เช่นฟันคุด การอุดฟัน การขูดหินปูน การถอนฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ที่ทำให้การรักษายุ่งยากขึ้น ในระหว่างที่เราจัดฟันอยู่นั่นเองเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการช่วยให้ผลการรักษาของเราสำเร็จด้วยดี โดยขั้นตอนนี้ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล โดยในบางคนไข้อาจจะมีปัญหาในช่องปากเยอะเป็นพิเศษ ก็สามารถทยอยทำตามงบที่เราตั้งไว้ได้

2. เริ่มจัดฟัน

2. เริ่มจัดฟัน

 • ติดเครื่องมือ บน-ล่าง
  การจัดฟันแบบโลหะเมื่อทันตแพทย์ทำการติดเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว จะมีนัดหมายปรับเครื่องมือทุก ๆ เดือน โดยในช่วงแรกที่เราติดเครื่องมือไปแล้ว อาจจะมีอาการตึงนิดหน่อยในช่วงแรก แต่ผ่านไปสักพักจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับเอง
 • ติดเครื่องมือ บน-ล่าง
  การจัดฟันแบบโลหะเมื่อทันตแพทย์ทำการติดเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว จะมีนัดหมายปรับเครื่องมือทุก ๆ เดือน โดยในช่วงแรกที่เราติดเครื่องมือไปแล้ว อาจจะมีอาการตึงนิดหน่อยในช่วงแรก แต่ผ่านไปสักพักจะค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับเอง
 • ปรับเครื่องมือ
  โดยคนไข้ต้องเข้ามาปรับเครื่องมือเป็นประจำทุกเดือน เป็นโอกาสให้ทุกคนที่ชื่นชอบในการเปลี่ยนสียางจัดฟันได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับการเลือกสียางทุก ๆ เดือน โดยขั้นตอนนี้เป็นอีกส่วนสำคัญมาก เพราะการรักษาให้ฟันเรียงตัวได้ช้าหรือเร็วนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการเข้าพบทันตแพทย์ในทุก ๆ เดือนอีกด้วยนะ
 • ปรับเครื่องมือ
  โดยคนไข้ต้องเข้ามาปรับเครื่องมือเป็นประจำทุกเดือน เป็นโอกาสให้ทุกคนที่ชื่นชอบในการเปลี่ยนสียางจัดฟันได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับการเลือกสียางทุก ๆ เดือน โดยขั้นตอนนี้เป็นอีกส่วนสำคัญมาก เพราะการรักษาให้ฟันเรียงตัวได้ช้าหรือเร็วนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการเข้าพบทันตแพทย์ในทุก ๆ เดือนอีกด้วยนะ

3. หลังถอดเหล็กจัดฟันแล้ว

3. หลังถอดเหล็กจัดฟันแล้ว

 • รับรีเทนเนอร์
  เมื่อได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามตามความพอใจแล้ว ทันตแพทย์จะนัดถอดเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งหลังจากนี้จะให้ใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อคงตำแหน่งของฟันให้เรียงตัวสวยงามไปตลอด และต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อติดตามการใส่รีเทนเนอร์


  คำแนะนำเบื้องต้นในการใส่รีเทนเนอร์


  โดยช่วง 6เดือน-1ปี (หรือตามแพทย์แนะนำ) หลังถอดเครื่องมือ ควรใส่รีเทนเนอร์ไว้ตลอดเวลาอย่างความต่อเนื่องและเคร่งครัด และหลังจากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาในการใส่ได้ อย่างเช่นใส่เฉพาะกลางคืนตอนนอนหลับเป็นต้น และควรนำรีเทนเนอร์มาตรวจเช็กทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อตรวจเช็กว่ายังคงล็อกฟันได้พอดีอยู่หรือไม่
 • รับรีเทนเนอร์
  เมื่อได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามตามความพอใจแล้ว ทันตแพทย์จะนัดถอดเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งหลังจากนี้จะให้ใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อคงตำแหน่งของฟันให้เรียงตัวสวยงามไปตลอด และต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อติดตามการใส่รีเทนเนอร์

  คำแนะนำเบื้องต้นในการใส่รีเทนเนอร์

  โดยช่วง 6เดือน-1ปี (หรือตามแพทย์แนะนำ) หลังถอดเครื่องมือ ควรใส่รีเทนเนอร์ไว้ตลอดเวลาอย่างความต่อเนื่องและเคร่งครัด และหลังจากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาในการใส่ได้ อย่างเช่นใส่เฉพาะกลางคืนตอนนอนหลับเป็นต้น และควรนำรีเทนเนอร์มาตรวจเช็กทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1ปี เพื่อตรวจเช็กว่ายังคงล็อกฟันได้พอดีอยู่หรือไม่

หัวข้อแนะนำการดูแลตัวเองสำหรับคนไข้จัดฟัน

  > ติดเครื่องมือครั้งแรก กินอะไรได้บ้าง?
  > การดูแลฟันในระหว่างจัดฟัน
  > วิธีดูแลฟัน หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน
  > จัดฟันหน้าเปลี่ยน จริงหรือไม่
  > ติดเครื่องมือครั้งแรก กินอะไรได้บ้าง?
  > การดูแลฟันในระหว่างจัดฟัน
  > วิธีดูแลฟัน หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน
  > จัดฟันหน้าเปลี่ยน จริงหรือไม่

โปรโมชั่น
จัดฟัน
แบบเซรามิก

โปรโมชั่น
จัดฟันแบบเซรามิก

  • โปรโมชั่นจัดฟันแบบเซรามิก : 1,500.-
  • ติดเครื่องมือ ครั้งละ 5,000.- x 2 ครั้ง
   ปรับเครื่องมือ 1,500.- x 26 ครั้ง
   รวมค่ารักษา 49,000.-

 

  • โปรโมชั่นจัดฟันแบบเซรามิก : 1,500.-
  • ติดเครื่องมือ ครั้งละ 5,000.- x 2 ครั้ง
   ปรับเครื่องมือ 1,500.- x 26 ครั้ง
   รวมค่ารักษา 49,000.-