ร่วมทีมกับเรา

มาร่วมเส้นทางที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนไปร่วมกันกับเรา

เงินเดือน 17,000 – 20,000 บาท/เดือน

รายละเอียดงาน

 • ช่วยทันตแพทย์ส่งอุปกรณ์ในการทำทันตกรรม
 • ดูแลทำความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานสะอาดปลอดภัย
 • ดูแลห้องยูนิตที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆภายในสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง 
 • อายุ 28-45 ปี 
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถช่วยงานทันตกรรมทั่วไป GP และ ศัลยแพทย์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม สุภาพ พูดจาไพเราะ
 • รักงานบริการ รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

เงินเดือน 12,000 – 14,000 บาท/เดือน

รายละเอียดงาน

 • ช่วยงานทันตแพทย์ ในห้องทำฟัน
 • จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน
 • ดูแลสต๊อกและความเรียนร้อยภายในห้องทำฟัน
 • ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความขยัน อดทน, ตั้งใจในการทำงาน และมีใจรักการบริการ
 • บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ / ตั้งใจ และรักที่จะเรียนรู้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัย สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***

**สนใจสมัครที่ Line ID: @fjb0398r

 

เงินเดือน 30,000 – 35,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ให้บริการ ให้ข้อมูล ดูแลลูกค้าจำนวณ 50 – 100 คนต่อวัน
 • เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างคลินิก และ ทันตแพทย์
 • ต้องเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานของทันตกรรม

ลักษณะงาน

 • เวลางาน 10:30-20:00 น.
 • หยุด 6 วันต่อเดือน
 1. เป็นผู้นำของบุคลากรในสาขาในการส่งมอบการบริการที่ดีให้ผู้รับบริการ
 2. แก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ภายในสาขา
 3. พัฒนาคนและบุคลากรในสาขาให้มีศักยภาพ
 4. เป็นที่พึงพาและเสาหลักในการทำงานของพนักงานและแพทย์
 5. กระตุ้นและให้กำลังใจทีมงานเพื่อเพื่อรายได้และเป้าหมายขององค์กร
 6. และอื่นๆที่คุณเห็นว่าองค์กรยุคใหม่ควรทำสามารถเสนอได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 30 – 40 ปี รับทุกเพศ ไม่ปิดกั้นเพศที่ 3
 • รับทุกวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทีมต่างๆ
 • สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้
 • มีความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลขเบื้องต้น
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ms word , ms excel ได้ดี
 • มีความอดทน ขยัน รอบคอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

* ถ้ามีประสบการณ์ในสายงาน “บริการ” จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* ถ้ามีประสบการณ์ในสายงาน “สถานพยาบาล” จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

เงินเดือน 16,000 – 18,000 บาท/เดือน

รายละเอียดงาน

 • เวลางาน 10:30-20:00 น.
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • วางแผนดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้า
 • บริหารจัดการภายในสาขา
 • บริหารจัดการทำงานของพนักงานภายในสาขา
 • บริหารจัดการรักษาของทันตแพทย์
 • วางแผนการทำงานประจำสัปดาห์ละรายรายเดือนให้ไปเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด
 • แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

**ประจำสาขาที่กำลังจะเปิดใหม่ หากสามารถโยกย้ายสาขาได้ตามความเหมาะสมจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิ.ปริญญาตรี
 • (ถ้ามี )ประสบการณ์มาโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word , excel ได้ดี
 • มีความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลขเบื้องต้น
 • สามารถปกครองดูแลพนักงานในสาขาได้
 • บริหารกิจการภายในสาขาได้
 • มีความอดทน ขยัน รอบคอบ ทนแรงกดดันได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ประจำห้องแลป
 • ดัดลวด
 • ลงอะคริลิค
 • กรอรีเทนเนอร์
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง – ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้ามีประสบการณ์ตรง ถ้าไม่มีประสบการณ์ ต้องจบช่างทันตกรรม
 • มีความอดทน ขยัน ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเดินทางได้ หรือคนพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 12,000 – 14,000

รายละเอียดงาน

 • รับชำระเงินและพิมพ์ใบรับชำระ
 • สรุปรายงาน และตรวจสอบความถูกต้องของยอดขายประจำวัน
 • สรุปรายงานรายได้ทันตแพทย์ประจำวัน
 • ค้นหาและจัดเก็บชาร์ทประวัติคนไข้ประจำวัน  
 • จัดเตรียมข้อมูลคนไข้นัดหมายของวันถัดไป  
 • จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประจำวันให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆภายในสาขา และประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
 • ทำรายงานเบิก-รับสินค้าภายในสาขา และตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกและลงรับสินค้าได้
 • จัดตารางทันตแพทย์ลงตรวจรายเดือน
 • เรียนรู้และเข้าใจมาตรฐานการทำงาน และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • ประสานงานกับต่างสาขา และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
 • หาแนวทางแก้ไขปัญหา หากเกิดอุปกรณ์หรือระบบเสียหายในขณะให้บริการ โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน 10:30 – 20:00 น. หยุด 6 วัน/เดือน (เวียนวันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 • อัธยาศัยดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า พูดจาคล่องแคล่ว ชัดเจน
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์, ต้อนรับ
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน และซื่อสัตย์

*** หากเคยมีประสบการณ์ด้านคลินิกทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

เงินเดือน 16,000 –20,000 บาท/เดือน

รายละเอียดงาน

 • ต้อนรับ ทักทาย และอำนวจความสะดวก ให้คนไข้
 • ทำนัดคนไข้ และประสานงาน กับส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • อธิบายค่าใช้จ่าย และแผนการรักษา เบื้องต้น
 • รับโทรศัพท์ประสานงาน ให้ข้อมูล และทำนัด
 • ลงข้อมูล ใน โปรแกรม MS Excel และ MS Word
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คนไข้
 • สร้างความประทับใจ ต่อคลินิก ให้คนไข้

—— ใครที่เหมาะสม ——

เนื่องจากเรากำลังขยายกิจการไปหลายสาขา จึงต้องการบุคคลากรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทางคลินิกจึงให้ความสำคัญกับความก้าวหน้า ของคนที่มีจิดใจใฝ่เรียนรู้ พนักงานหลายท่าน เป็นผู้จัดการสาขา ตั้งแต่อายุ 25 และพัฒนามาจาก พนักงานต้อนรับ

จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง กับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า เอาจริงเอาจังในหน้าที่การงานและอนาคต เพราะท่านจะได้ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

—— ใครที่ ไม่เหมาะสม ——

เนื่องจากเราต้องการ พนักงานต้อนรับที่ สามารถเติบโตเป็นผู้จัดการ ไม่เกี่ยงงานหนัก จึงขออนุญาตพิจารณาแต่ท่านที่มีความตั้งใจจริงเท่านั้น หากในวันทดลองงาน ไม่แสดงถึงความอยากเรียนรู้ คลินิกจะไม่พิจารณาให้มาทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เวลาทำงาน 10:30 – 20:00 น. หยุด 6 วัน/เดือน (เวียนวันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 • อัธยาศัยดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า พูดจาคล่องแคล่ว ชัดเจน
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์, ต้อนรับ
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน และซื่อสัตย์

*** หากเคยมีประสบการณ์ด้านคลินิกทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

 

เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ลงประกาศรับสมัครงานตามช่องทางของบริษัท
 • สรรหา และสัมภาษณ์พนักงานเวชระเบียนและทันตแพทย์
 • อัพเดทประกาศรับสมัครงาน
 • ประเมินผลการสัมภาษณ์
 • งานเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่
 • จัดทำการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม
 • ประเมินผลการฝึกอบรม/ติดตามผลการฝึกอบรม
 • นำส่งรายงานการฝึกอบรมพนักงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง ไม่ปิดกั้นเพศที่ 3
 • อายุ 23-30 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความอดทน ขยัน ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การสรรหาบุคลากร หรือการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ติดตามและตรวจงานหน้างานในการขยายสาขาให้เป็นไปตามแบบ และรายงานต่อหัวหน้างาน
 • จัดทำรายงานการทำงานประจำสัปดาห์และเสนอต่อผู้จัดการฝ่าย
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ สาธารณูปโภค ตรวจสอบและดูแลการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
 • สรรหา จัดหาผู้รับเหมาภายนอกที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสาขา
 • ประเมินคุณภาพงานของผู้รับเหมาภายนอก ก่อนเข้ามาดำเนินงานในบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการซ่อมแซม ปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กำหนด การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • ตรวจสอบ, บำรุงรักษา ซ่อมแซม, ปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงานและสาขาให้สามารถใช้งานได้ดี เช่น ไฟฟ้า, ระบบท่อประปา, โทรศัพท์ และระบบเครื่องปรับอากาศ
 • ประสานงานในการติดตั้งดัดแปลงการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
 • ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับสาขาและแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ประปา อาคาร คอมพิวเตอร์ MS.Office
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ติดตามและตรวจงานหน้างานในการขยายสาขาให้เป็นไปตามแบบ และรายงานต่อหัวหน้างาน
 • จัดทำรายงานการทำงานประจำสัปดาห์และเสนอต่อผู้จัดการฝ่าย
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ สาธารณูปโภค ตรวจสอบและดูแลการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
 • สรรหา จัดหาผู้รับเหมาภายนอกที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสาขา
 • ประเมินคุณภาพงานของผู้รับเหมาภายนอก ก่อนเข้ามาดำเนินงานในบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการซ่อมแซม ปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กำหนด การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • ตรวจสอบ, บำรุงรักษา ซ่อมแซม, ปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงานและสาขาให้สามารถใช้งานได้ดี เช่น ไฟฟ้า, ระบบท่อประปา, โทรศัพท์ และระบบเครื่องปรับอากาศ
 • ประสานงานในการติดตั้งดัดแปลงการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
 • ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับสาขาและแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ประปา อาคาร คอมพิวเตอร์ MS.Office
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 • แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
 • ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ
 • ซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้
 • ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร
 • เดินทางไปยังสาขาของคลินิกเพื่อซัพพอร์ตระบบต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 – 35 ปี เพศชาย
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปยังสาขาของคลินิกเพื่อปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีประสบการณ์ตรงด้าน IT Support สาขา อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้ในการเดินสาย LAN และระบบ Network
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานเพื่อซัพพอร์ตสาขาได้

Email Address

admin@plusdentalclinic.com

Phone Number

083-597-3339

Office Location

บริษัท พลัส เดนทัล คลินิก จำกัด เลขที่ 147, 149 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Work Day

เวลาทำการ : 10:00 - 19:30 น.