พบกับ PLUS DENTAL CLINIC ทั้ง 8 สาขา

รามคำแหง | อารีย์ | อโศก | อ่อนนุช | สาทร | อุดมสุข | ลาดกระบัง | งามวงศ์วาน

รับสมัครงาน ผู้จัดการสาขา

ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ที่ PLUS DENTAL CLINIC

รายละเอียดงาน

บริหารจัดการ การทำงานภายในสาขา เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานและการบริการรวมไปถึงการรับนโยบายของบริษัทมาปฏบัติและพัฒนาให้เหมาะสมตามเป้าหมายขององค์กร ผู้จัดการสาขาเป็นตัวแทนของผู้บริหารให้การถ่ายทอดคุณค่า จุดเด่นและการบริการที่ดีไปยังทีมงานและผู้เข้ารับบริการ

คุณสมบัติ
1 มีประสบการณ์การผู้จัดการในธุรกิจบริการอย่างน้อย 1 ปี
2 บุคลิกเป็นผู้นำน่าเชื่อถือ
3 แก้ปัญาให้ทีมงานและผู้รับบริการได้
4 สามารถสื่อสาร ให้กำลังใจและพัฒนาทีมงานได้
5 ต้องดการการเติบโตก้าวหน้า

ลักษณะงาน
1 รายได้ 30000 – 45000
2 วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
3 ทำงาน 10.30 – 19.30

รับสมัครงาน Digital Marketer

ตำแหน่ง Digital Marketer ที่ PLUS DENTAL CLINIC

รายละเอียดงาน

ยิงโฆษณาทาง facebook และ adwords ดูแล ปรับปรุง website เพื่อตอบสนอง seo โดยพิจารณาผลลัพธ์จาก google analytics และการติด tag manager

คุณสมบัติ
1 มีประสบการณ์การการยิงโฆษณา online อย่างน้อย 1 ปี
2 ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ ชอบแก้ปัญหา
3 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รวดเร็ว เพราะเราพัฒนาตลอดเวลา
4 มีตรรกะ และเหตุผลในการทำงาน
5 ต้องการพัฒนาตนเองร่วมกับไปองค์กรของเรา

ลักษณะงาน
1 รายได้ 20000 – 30000
2 วันหยุด 6 วันต่อเดือน
3 ทำงาน 09.00 – 18.00

สถานที่ทำงาน BTS อุดมสุข

รับสมัครงาน พนักงานต้อนรับ

ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ ที่ PLUS DENTAL CLINIC

รายละเอียดงาน

ต้อนรับ บริการความสะดวกสบาย อธิบายให้ข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาทางทันตกรรมให้ผู้รับบริการ

คุณสมบัติ
1 มีประสบการณ์การบริการอย่างน้อย 1 ปี
2 บุคลิกยิ้มแย้ม น่าคุยด้วย
3 แก้ปัญาให้ผู้รับบริการได้
4 เป็นผู้รับฟังที่ดี
5 อยากทำงานที่ Plus Dental Clinic

ลักษณะงาน
1 รายได้ 15000 – 20000
2 วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
3 ทำงาน 10.30 – 19.30

ติดต่อสัมภาษณ์งาน

ติดต่อแผนกบุคคล > https://lin.ee/qVWeoZj
สถานที่นัดสัมภาษณ์ ชั้น 3 อาคารฟูจิเทค เลขที่ 1 ติด BTS อุดมสุข  

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม