ร่วมงานกับเรา

เป้าหมาย                     >

เป้าหมายสูงสุดในอนาคต

วิสัยทัศน                     >

วิสัยทัศนการเป็นผู้นำ

กิจกรรมเพื่อสังคม           >

เป้าหมายสูงสุดในอนาคต

เป้าหมาย        >

เป้าหมายสูงสุดในอนาคต

วิสัยทัศน์        >

วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ

กิจกรรมเพื่อสังคัม >

เป้าหมายสูงสุดในอนาคต

Plus Dental Clinic ก็ต้องมีวันที่
เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวย และได้รับบริการที่ประทับใจได้
ในราคาที่ประทับใจเพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจ
ทุกครั้งที่คุณยิ้ม เราจึงคิดคอร์สจัดฟันที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการ

ทีมบริหาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมงานกับเรา