3D Scanner ประสบการณ์พิมพ์ฟันแบบใหม่

มาหาคำตอบด้วยตัวของคุณเอง

3D Scanner เปลี่ยนพิมพ์ปากแบบเก่าด้วยการสแกนฟัน

           3D Scanner (เครื่องสแกนภายในช่องปาก) เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในการสร้างภาพดิจิทัล 3 มิติของฟันและเหงือก แทนการใช้พิมพ์ฟันแบบดั้งเดิม เครื่องสแกนเหล่านี้ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถตรวจสอบสภาพช่องปากของผู้ป่วยได้อย่างละเอียด ช่วยให้วินิจฉัยปัญหาได้แม่นยำ และออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพราะทุกครั้งที่เราต้องพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาด้านทันตกรรม เราแทบจะไม่รู้หรือเห็นสภาพฟันของตัวเองได้ว่าเป็นอย่างไร หรือหากเห็นก็ไม่ชัดเจนมากนัก แต่ในปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีการสแกนฟัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการรักษาเห็นฟันของตัวเองได้ชัดเจนแบบ 3 มิติ ทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานให้กับทันตแพทย์อีกด้วย

3D Scanner คืออะไร ?

          3D Scanner หรือ Intraoral Scanner คือนวัตกรรมการพิมพ์ฟันโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นเครื่องมือพิมพ์ฟันระบบดิจิทัลที่สามารถบันทึกภาพฟันเป็นแบบ สามมิติได้จากในช่องปากโดยตรง ซึ่งสะดวกช่วยลดขั้นตอนในการพิมพ์ฟัน สามารถใช้วิเคราะห์ในการรักษาฟันหลากหลายรูปแบบ มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเมื่อการพิมพ์ฟันแบบดิจิทัล ที่ไม่ใช้ผงปูนจึงไม่ทำให้เกิดการเลอะ หรือทำให้คนไข้รู้สึกอึดอัด พะอึดพะอมขณะพิมพ์ฟัน นอกจากนี้ยังสามารถจัดการข้อมูลพิมพ์พันได้ง่าย ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยเนื่องจากจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ ลดความเสียหายและการสูญหายของโมเดลฟันได้ที่สำคัญลดระยะเวลาในการรักษาและการทำงานของทันตแพทย์ เพราะไม่ต้องรอโมเดลพิมพ์ฟันให้แห้งเป็นเวลาหลายวัน

ข้อดีของการใช้เครื่องสแกนฟัน 3 มิติ

 1. สามารถเห็นภาพ สี เสมือนจริง แบบสามมิติได้ทันทีที่สแกนเสร็จ           
 2. ให้ความรู้สึกที่สบายกว่าการพิมพ์ปาก ลดความผิดพลาด และข้อบกพร่องจากตัววัสดุพิมพ์ปาก
 3. ใช้เวลาการพิมพ์ปากน้อยกว่าการพิมพ์ปากแบบปกติ
 4. ลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้มากกว่าการพิมพ์ปากปกติ
 5. เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้พิมพ์ปากแบบปกติ
 6. ภาพการเรียงตัวของฟันและลักษณะของฟันมีความคมชัด ทำให้ผลการรักษาแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง
 7. ลดระยะเวลาการส่งข้อมูลไปยัง Lab ได้มาก
 8. เก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ทำให้ไม่มีการแตกหัก หรือสูญหายเหมือนโมเดลปูน
 9. สามารถเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการรักษาได้
สแกนฟัน 3D

สแกนฟัน 3 มิติ ใช้ในการรักษาทันตกรรมด้านใดบ้าง ?

 1. การจัดฟันทุกรูปแบบ เช่น การจัดฟันโลหะ การจัดฟันใส เป็นต้น
 2. การทำรีเทนเนอร์
 3. การทำรากฟันเทียม
 4. การครอบฟัน
 5. การทำสะพานฟัน
 6. การทำฟันปลอม
 7. การทำอุปกรณ์ป้องกันการนอนกัดฟัน (Night guard)
 8. การทำทันตกรรมที่ต้องมีการวิเคราะห์ฟัน ภายในช่องปากอย่างละเอียด หรือมีการเปรียบเทียบผลการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการรักษา

     Intraoral Scanner หรือ 3D Scaner นับว่าเป็นตัวช่วยที่เข้ามาทำให้การ ทำงานของทันตแพทย์ได้ละเอียดและแม่นยำมากขึ้นในการรักษาทันตกรรมต่างๆ เช่น การผลิตอุปกรณ์
จัดฟันใส หรือการทำรากเทียม เครื่องมือนี้สามารถสแกนให้เห็นทุกส่วนประกอบภายในช่องปากได้อย่างละเอียดและชัดเจน ได้เห็นภาพจำลองฟันแบบ 3 มิติเพื่อนำไปวิเคราะห์ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เห็นถึงปัญหาและแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังช่วยให้ระยะเวลาการรักษาตรงตามกับแผนที่ได้วางเอาไว้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อคนไข้ที่ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดระหว่างการพิมพ์ฟันกับวัสดุพิมพ์ฟันแบบเก่า

บอกลาการพิมพ์ฟันแบบเก่า ด้วย 3D Scanner

ID LINE หรือ หมายเลขโทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ ที่ใช้ทดแทนการพิมพ์ปาก ก่อนการ จัดฟัน ที่มอบความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ชอบพิมพ์ปากด้วยวัสดุผงปูน

สามารถใช้กับการรักษาได้ทุกรูปแบบ ในช่องปากเพื่อการตรวจวินิจฉัยของทันตแพทย์ ที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

ติดต่อเรา